Kakovost vode v bazenih po Sloveniji?

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

Zdravstveni inšpektorat je objavil poročilo o kakovosti vode v pregledanih slovenskih bazenih. V obdobju od 18. junija do 4. julija 2019 so odvzeli 82 vzorcev, ki so bili preskušani na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre.

favicon Preverite na spletni strani Zdravstvenega inšpektorata: Rezultati vzorčenja po območnih enotah in posameznih kopališčih

46 vzorcev je bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 35 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje. Enega vzorca niso ocenili, ker je bazen zaprt.

Z vzorčenjem bazenskih kopalnih voda ugotavljajo skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje plavalcev.

Kakovost bazenske kopalne vode so sicer dolžni skozi celo leto spremljati upravljavci kopališč, ki so odgovorni zagotavljati ustrezno vodo za kopanje. Analize vzorcev izvajajo za to usposobljeni laboratoriji, ki rezultate analiz vzorcev, odvzetih s strani upravljavcev, posredujejo tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki na podlagi teh rezultatov vsako leto pripravi Letno poročilo o kakovosti kopalnih voda.

V primeru ugotovljenih kršitev pravilnika v skladu z načelom sorazmernosti upravljavcu izrečejo opozorilo oziroma izdajo odločbo, s katero določijo rok za odpravo pomanjkljivosti. Če iz analize kopalne vode izhaja, da voda ni primerna za kopanje oziroma predstavlja tveganje za zdravje ljudi, pa lahko inšpektor začasno prepove uporabo kopalne vode.

 

VIR:ZPS.SIFOTO:PIXABAY