Kmetijsko okoljski evropski projekt LIFE BioTHOP se je sklenil, Žalec, Savinjska regija

V Ekomuzeju hmeljarstva se je 14. 12. 2022 sklenil tri in pol leta trajajoč EU projekt BioTHOP, s katerim so partnerji v projektu, na čelu z vodilnim partnerjem Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, vpeljali krožno gospodarstvo v hmeljarstvo.

Vodja projekta dr. Barbara Čeh je pozdravila udeležence in se zahvalila vsem podpornikom in sofinancerjem – programu LIFE EU za 55-odstotno sofinanciranje, Ministrstvu za okolje in prostor RS, vsem šestim občinam Spodnje Savinjske doline, ki je bila obenem tudi demo regija projekta in Združenju hmeljarjev Slovenije. Poudarila je, da je bila zagotovo podpora lokalne skupnosti in hmeljarjev eno od močnih dejstev, da je BioTHOP dobil finančno podporo tudi iz Bruslja.

Največji uspeh projekta je vpeljava biorazgradljive in kompostabilne BioTHOP vrvice v pridelavo hmelja, ki je že od pomladi 2022 tudi komercialno dostopna na trgu. Vrvica se pri pravilno izvedenem kompostiranju razgradi na vodo, CO2 in organsko maso, in sicer na kmetijah samih, torej ni potrebno hmeljevine voziti v industrijske kompostarne. Po dobrega pol leta dobimo zrel, kvaliteten kompost brez ostankov umetnih snovi.

Vrvico so tekom projekta na skupaj 60 ha preizkušali tudi savinjski hmeljarji, katerim se je dr. Čehova še posebej zahvalila za sodelovanje, saj je bila njihovo konstruktivno sodelovanje zlata vredno. Po vsaki rastni sezoni so rabljeno vrvico poslali partnerju na Portugalsko v dodelavo z zapisanimi vsemi opažanji tekom rastne sezone in tudi glede odziva na obiralnih strojih. Do naslednje sezone so izdelali izboljšane variante in le te so savinjski hmeljarji ponovno napeljali v svojih hmeljiščih do končnega izdelka, ki ima vse zahtevane lastnosti za uporabo v praksi. Sodelovali so tudi hmeljarji iz Belgije, Avstrije, Češke, Srbije, Koroške, Ptuja in Ormoža, ki so testirali vrvico BioTHOP kot replikacijske regije.

Na inštitutu so izdelali strokovna navodila za kompostiranje hmeljevine na kmetijah (https://www.life-biothop.eu/wp-content/uploads/2022/08/Smernice_hmeljevina-AVGUST-2022_FINAL-VERZIJA-1.pdf), ki ne zajemajo le tehnoloških ukrepov ampak tudi povzetek zakonodaje, kje in kako se lahko kompostira. Poleg tega so partnerji, ki jih je bilo skupaj 7 iz 5 EU držav, iz hmeljevine izdelali 13 biorazgradljivih in kompostabilnih izdelkov, med njimi so to vrtnarski lončki, embalaža za steklenice, igralne kocke, žlica za obuvanje čevljev, prsti za kombajn …. Vsi izdelki BioTHOP so kompostabilni ni biorazgradljivi na nivoju industrijske kompostarne (razen vrvice, ki se skompostira na kmetijah samih), torej se lahko skompostirajo in v obliki komposta se hranila in biomasa vrnejo na kmetijska zemljišča, s čimer sklenemo krog krožnega gospodarstva.

Rezultate so razširili po vsem svetu, na vse celine sveta in zaključujejo, da je bil projekt uspešen, z doseženimi oziroma preseženimi vsemi zadanimi cilji ter plani za nadgradnjo v prihodnosti. Izdelali so vrsto video posnetkov, objavljenih na YT kanalu BioTHOP, kjer so vsebine predstavljene poljudno in trajno dostopne širši javnosti, prav tako pa so sproti objavljali rezultate na spletni strani https://www.life-biothop.eu/sl in FB strani projekta https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/.

Naslednji korak je, da se zakonodaja z nacionalne ravni prenese tudi na lokalno raven, in sicer je treba v občinskih OPN-jih dovoliti kompostiranje na kmetijskih zemljiščih. Osnutek teksta se pripravlja na območju občine Žalec in bo potem na voljo za replikacijo tudi v drugih občinah.

Idejo projekta, so za odlično prepoznali na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Projekt BioTHOP je dosegel 1. mesto na natečaju Inovator Spodnje Savinjske doline, prejel zlato priznanje Regionalne gospodarske zbornice Celje, bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, na EU nivoju pa je bila BioTHOP biorazgradljiva embalaža za steklenice prepoznana kot ena izmed inovacij leta in postala eden od primerov za vzpostavljanje zakonodaje »green deal / zeleni dogovor« na tem področju.