Mladinska spletna svetovalnica tosemjaz.net že od leta 2001 mladostnikom omogoča, da anonimno pridejo do strokovnega nasveta - savinjska.info

Mladinska spletna svetovalnica tosemjaz.net že od leta 2001 mladostnikom omogoča, da anonimno pridejo do strokovnega nasveta

Kot piše VECER.COM:

V Celju so kot nadgradnjo programa To sem jaz izdali priročnik, s katerim lahko razredniki mladostnikom močno olajšajo včasih hudo stresno odraščanje. Na voljo je brezplačno.

V šoli me, odkar sta se proti meni obrnili prijateljici, nihče ne mara. Po socialnih omrežjih nagovarjata vse sošolce, da me morajo izključiti iz skupin. Nočem, ne morem več tako hoditi v šolo, kjer me ignorirajo, razredničarka pa tega sploh ne opazi. Ne vidim izhoda.” Resnični primer trinajstletnice, ki še zdaleč ni osamljen. Odraščanje je danes kdaj celo bolj kruto, kot je bilo pred prihodom socialnih omrežij, česar se v Celju, kjer so že pred 18 leti začeli s programom To sem jaz krepiti duševno zdravje mladih, še kako zavedajo.

“Lani smo opravili pregled duševnega zdravja in ugotovili, da nam težave naraščajo v vseh starostnih skupinah, še najbolj pa v skupini med 15. in 19. letom. Naraščajo stresne motnje, motnje prilagajanja, tesnobne motnje … Mnoge so takšne, pri katerih lahko s preventivo, promocijo, usmerjenimi delavnicami dejansko dosežemo zmanjšanje ali celo preprečevanje teh težav,” opisuje predstojnica celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nuša Konec Juričič.

Videti svet s perspektive drugega

Zelo veliko lahko za zmanjšanje težav, ki v stisko spravljajo mladostnike, naredijo učitelji. Vsi, ne glede na to, kateri predmet sicer poučujejo in koliko imajo tovrstnega predznanja. V Celju so namreč izdali brezplačen prenovljen priročnik za preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz, ki vsebuje natančen opis izvedbe desetih delavnic, ki jih lahko denimo razredniki uporabijo pri razrednih urah.

Dober pristop za preprečevanje medvrstniškega nasilja
 

“Priročnik nastavlja osnovne temelje duševnega zdravja, kot so socialne in čustvene kompetence, samopodoba in podobno. To so tiste veščine, ki so otrokom in mladostnikom v današnjem hitrem, dinamičnem, razvijajočem se svetu, ki je poln izzivov, poln ponudbe in včasih tudi negotovosti, še kako potreben,” doda Konec Juričičeva. “Danes je v svetu digitalizacije, odtujenosti, morda velike usmerjenosti mladih vase zelo pomembno, da vidijo svet tudi s perspektive drugega. S tem razvijamo že skoraj izginule vrednote, kot je empatija, sočutje. Tudi komunikacijske veščine so zelo pomembne, kako se pogovarjati, kako se postaviti zase, ne da bi s tem prizadel druge, kako obvladovati jezo, uravnavati strah in podobno,” poudarja avtorica priročnika, psihologinja Alenka Tacol.

Izmerjeni rezultati

O tem, da delavnice dejansko prinašajo rezultate, v Celju ne govorijo na pamet. Pred ravno prenovljenim priročnikom je bil namreč v uporabi prvi priročnik Tacolove, ki je temeljil na njenem konceptu desetih korakov do boljše samopodobe. Na desetih šolah so namreč izvedli posebno raziskavo. Polovica učencev je bila vključena v program delavnic, polovica ne. “Bolj ko se je šolsko leto bližalo h koncu, slabša je bila klima v razredih, ki niso bili vključeni v delavnice. Pri učencih, ki so bili vključeni v delavnice, je bilo ravno obratno. Zaznali so večjo povezanost, manj težav v medosebnih odnosih tako v šoli kot doma, na področju samopodobe so se opažale pozitivne spremembe,” je opisala direktorica Centra za psihodiagnostična sredstva Dušica Boben in zaključila, da so delavnice nedvoumno koristne.

To sem jaz
Mladinska spletna svetovalnica To sem jaz (tosemjaz.net) že od leta 2001 mladostnikom omogoča, da anonimno pridejo do strokovnega nasveta. “Trenutno imamo 55 spletnih svetovalcev, strokovnjakov, ki so vsi prostovoljci. Mladim smo v 18 letih odgovorili na več kot 43 tisoč vprašanj,” opisuje vodja programa To sem jaz Ksenija Lekić. Ravno izdani priročnik sodi v sklop celotnega projekta To sem jaz.

Luknja, ki kliče po intervenciji

Enako mnenje ima tudi dr. Zora Rutar Ilc z Zavoda RS za šolstvo. “To je trenutno najbolj preverjen in domišljen pristop, ki premošča vrzel v tem, kaj se v šolah ne dogaja, pa bi vendarle lahko bil standard. V šolah ni predmeta s tega področja. Tudi učitelji tega znanja sicer nikjer v sistemu izobraževanja ne dobijo. Ne učijo se ravnanja z učenci, reagiranja in prepoznavanja psihosocialnih stisk otrok. To je velika luknja, ki kar kliče po intervencijah na vseh koncih. Projekt To sem jaz to vrzel vsaj malo blaži in je dober pristop za preprečevanje medvrstniškega nasilja na dolge proge. Če bi v vsaki šoli, v vseh razredih šli skozi te delavnice, potem bi imeli vsaj minimalne izkušnje v tistem, s čimer bi vsi ljudje morali biti opremljeni.”

 

VIR:VECER.COMAVTOR: Rozmari Petek – FOTO:PIXABAY