Možnost brezplačnega izobraževanja, Dobrna, Savinjska regija

Možnost brezplačnega izobraževanja, Dobrna, Savinjska regija

Možnost brezplačnega izobraževanja – Javno veljavni programi Izzivi podeželja, računalništvo, jeziki

Pozdravljeni ponudniki s podeželja,

Na Ljudski univerzi Šentjur smo skupaj s konzorcijskimi partnerji bili uspešni na evropskem razpisu Temeljne poklicne kompetence, zato imamo možnost brezplačnih izobraževanj.

Posebej bi vas želeli povabiti v javno- veljavnega programa Izzivi podeželja (Usposabljanja za življenjsko uspešnost),saj  smo po zelo dolgem času zopet dobili priložnost, da brezplačno izvedemo ta 120-urni program, ob koncu katerega dobijo kandidati tudi javno-veljavno listino MIZŠ  (ki je takšna kot osnovnošolsko spričevalo) in nudi tudi veliko ogleda dobrih praks. Program bo izvedel usposobljen mentor Andrej Slonjšak.

V prilogi vam posredujemo konkreten plan srečanj za program Izzivi podeželja in prvi nabor ogledov dobrih praks, ki jih lahko tudi še prilagodimo do 20%, spodaj pa splošen opis programa in še druge programe, ki jih bomo prav tako brezplačno izvajali takoj, ko bo zagotovljena skupina 12 udeležencev.

Če ste za izvajanje programa zaintersirani, vas prosim, da meni oz. mojim sodelavkam na Ljudski univerzi čim prej s povratno informacijo javite svoj interes, da bomo lahko pričeli z izvajanjem v zimsko-spomladanskem času, ki je tudi za vas najbolj primeren za izobraževanja.

Spodaj kopiram še splošni opis programa za splošno predstavo in povabite še koga, ki bi ga program utegnil zanimati in bi se želel kaj novega naučiti, lahko pa se vključite tudi v računalniška ali jezikovna izobraževanja.

OPIS PROGRAMA:
Program UŽU-IP je namenjen manj izobraženim odraslim prebivalcem podeželja. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 12 do 16 udeležencev in traja 120 ur. Program se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo temeljno znanje in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja za izvajanje dejavnosti na podeželju, z namenom večje samostojnosti ter izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Podeželje je vir številnih možnosti, ki predstavljajo izziv in priložnost za njegovo prebivalstvo.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Razvojna agencija Kozjansko – organizacijska enota Ljudska univerza Šentjur je bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.
VODJA PROJEKTA:
Ljudska univerza Celje
KONZORCIJSKI PARTNERJI:
– Šolski center Slovenske Konjice-Zreče – RA Kozjansko OE Ljudska univerza Šentjur – AREMA – Visoka šola za regionalni management

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA:
Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

PROGRAMI, KI JIH BOMO POLEG IZZIVOV PODEŽELJA TUDI IZVAJALI:

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev,

č) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO – ZAČETNA RAVEN – 60 UR),

d) Neformalni izobraževalni programi: Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Tuji jeziki (ruščina, italijanščina, nemščina …), Komunikacija, Računalniško digitalno opismenjevanje (NADALJEVALNA RAVEN – 50 UR),

e) Programi za uporabo načel HACCP sistema,

f) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije ( V Šentjurju bomo izvedlo najbrž NPK VILIČARIST in NPK RAČUNOVODJA za manjše družbe),

g) Priprave na: opravljanje izpitov iz slovenskega jezika, opravljanje izpitov iz tujih jezikov, opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL, opravljanje strokovna izpita iz upravnega postopka.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Kontakt:

ga. Alenka Testaniere

Tel.: 00386 3 747 16 70

Fax: 00386 3 747 16 74
e-pošta/e-mail: alenka.testaniere@lusentjur.si spletna stran/website: www.lusentjur.si

 

VIR:DOBRNA.SI