Nove komunalne ureditve v Spodnji Črnovi, Plešivcu in Bevčah, Velenje, Savinjska regija

V tem tednu smo začeli z izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Spodnje Črnove v Vinski Gori v skupni dolžini 3.805 metrov. Spomladi prihodnje leto se bo nanj lahko priključilo 17 gospodinjstev.

Tako bo na območju Vinske Gore v Črnovi zgrajena že večina cevovodov, saj smo letos na območju Lipja in Črnove obnovili že del cevovodov 4 odseka.

 

V Spodnji Črnovi bo izvajalec z deli zaključil do maja 2022 (uredili bomo sekundarne cevovode v skupni dolžini 2.589 metrov, zgradil vodohran v velikosti 25 m3 in dva reducirna jaška za regulacijo tlaka ter zgradil vodovodne priključne vode DN 32 v dolžini 1.216 metrov). Vrednost del znaša 518.819,86 evra brez DDV. Zaradi del bo prihajalo do občasnih polovičnih zapor ceste Zgornja Črnova–Spodnja Črnova. Stanovalce prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

 

Do konca meseca bomo zaključili s sanacijo plazu v Krajevni skupnosti Plešivec na cesti Škalske Cirkovce–Završe. Izvajalec bo zemljino stabiliziral z AB-zidom dolžine 35 metrov in višine 3 metre, uredil cevni prepust in saniral vozišče. Ob cestišču bo postavljena varnostna ograja.

 

Pripravljamo pa tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje kanalizacije Bevče faza V – sever v dolžini 557 metrov. Začetek del načrtujemo v letu 2023, z izgradnjo pa bomo omogočili priklop 11 novim uporabnikom.

 
VIR: VELENJE.SIFOTO: VELENJE.SI