Novi predsednik PGD Parižlje – Topovlje je Boštjan Bradeško, Braslovče, Savinjska regija

V soboto 23. februarja je na občnem zboru PGD Parižlje – Topovlje dosedanji predsednik društva Tomaž Žohar zaradi županske funkcije predal predsedovanje gasilskemu društvu novo izvoljenemu predsedniku Boštjanu Bradešku, ki bo s svojo pozitivno energijo in z velikim občutkom za sočloveka  še naprej uspešno vodil društvo po potoi razvoja in sodelovanja. 
Ob tej priliki se je dosedanji predsednik Tomaž Žohar zahvalil vsem krajanom, vsem društvom v gasilskem poveljstvu občine Braslovče, Savinjska regija, vsem  članom društva, predvsem pa članom upravnega in nadzornega odbora ter celotni operativi za vso podporo, ki jo je imel v času predsedovanja.
PGD Parižlje – Topovlje bo  v tem letu bogatejše za novo gasilsko vozilo s cisterno, ki je za zagotavljanje varnosti krajanov oziroma občanov izrednega pomena.

Na fotografijah nekaj foto utrinkov z  občnega zbora                                   T. Tavčar