Ob sumu na avtizem otroci ne dobijo napotnice z oznako nujno - savinjska.info

Ob sumu na avtizem otroci ne dobijo napotnice z oznako nujno

Kot piše VECER.COM:

Ob sumu na avtizem otroci ne dobijo napotnice z oznako nujno. V javnem sistemu primanjkuje obravnav za osebe z avtizmom, vrzel je tudi kadrovska podhranjenost.

“Kljub strmemu naraščanju avtizma še vedno nimamo ustreznih terapevtskih programov, družine bijejo bitke s šolskim sistemom, socialno vključevanje je velikokrat le pobožna želja. Tudi ni nikakršnih programov preventive in ozaveščanja. Zato ni čudno, da splošna populacija problematiko avtizma še vedno zelo slabo pozna,” opozarja ob današnjem svetovnem dnevu avtizma Sandra Bohinec Gorjak iz Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije. Kot nadaljuje, se težave običajno začnejo v zdravstvu, kjer se v dolgih čakalnih vrstah izgublja dragoceni čas. Strokovnjaki so enotni, da je bistvena zgodnja obravnava, kljub temu pa pri avtizmu zdravniki ne napišejo na napotnico nujno.

Ni specialista za odrasle
Doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med., z Inštituta za avtizem Ljubljana opozarja, da trenutno v Sloveniji ni specialista za odrasle z avtizmom v okviru javnega zdravstva. Novi zdravstveni program, ki to predvideva, je napisan in je bil že dvakrat obravnavan na vseh potrebnih strokovnih telesih. “Leta 2014 je bilo zanj zagotovljeno financiranje, a prejšnja ministrica za zdravje ni podpisala izvajanja tega programa, kar je škandal. Gre za neenakopravno zdravstveno obravnavo pomembnega števila oseb, ki so že tako ovirane v mnogih pogledih družbenega življenja,” pove Macedoni Lukšičeva.

Težko do ustreznega specialista

Opisane tegobe je na lastni koži občutila mama petletnega Črta iz Prekmurja. Pred leti, ko je posumila, da ima sin avtizem, se spominja, da je preteklo kar nekaj časa, da je sin prišel do ustreznega specialista. Najprej se je z njim odpravila k pediatrinji, od tam k psihologinji in nato čez pol leta v ljubljansko ambulanto za avtizem na Pediatrični kliniki.

Preostanek članka si lahko pogledate na tej POVEZAVI

VIR:VECER.COMAVTOR: Tina Recek – FOTO:PIXABAY(simbolična fotografija)