Obvestilo občanom in lastnikom nepremičnin Občine Šoštanj, Savinjska regija - savinjska.info

Obvestilo občanom in lastnikom nepremičnin Občine Šoštanj, Savinjska regija

Vse lastnike nepremičnin obveščamo, da  bo od 1. oktobra 2019 in vse do 30. oktobra 2019 potekala javna razgrnitev modelov vrednotenja  nepremičnin, kot osnova in izhodišče za naknadno izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin.

Predlogi modelov so javno razgrnjeni in razvidni na oglasni deski Občine Šoštanj, Savinjska regija (občinska stavba na naslovu: Trg svobode 12, Šoštanj; prvo nadstropje ali preko e-povezave: https://eterra.si/obcina/sostanj/karte/vrednotenje_2019) in hkrati dosegljivi na splošnih spletnih straneh Geodetske uprave RS (https://www.mvn.e-prostor.gov.si/).

Informacije v zvezi s posameznimi modeli vrednotenja, lahko vsak interesent pridobi na upravi Občine Šoštanj, v času uradnih ur, v času javne razgrnitve, kjer poleg informacij lahko pridobi tudi ustrezne obrazce za podajanje pripomb.

Hkrati lahko interesenti in lastniki nepremičnin  pridobijo preostale informacije na javni predstavitvi modelov, katera bo za območje Občine Šoštanj, izvedena v sredo 16. oktobra 2019 od 10. do 13. ure v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (javna predstavitev bo organizirana s strani Območne Geodetske Uprave RS – Izpostava Velenje).

Rok za pripombe in mnenja  k predlogu modelov vrednotenja lahko zainteresirani  podajo od 1. oktobra in vključno do 15. novembra 2019 na upravo Občine Šoštanj ali na katerekoli izpostavo Geodetske uprave RS.

 

VIR: SOSTANJ.SI