OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Obvestilo za odpravo škode in obnovo kmetijskih zemljišč po poplavi avgusta 2023, Prebold, Savinjska regija

Za oškodovance, ki so jim poplave povzročili škodo v kmetijstvu, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na enem mestu zbralo informacije o postopkih in rokih za prijavo škode, odpravi posledic poplav ter ukrepih za hitro in učinkovito obnovo. V priloženem dopisu je podana celotna informacija o možnosti prijave na Podukrep M5.2 in podukrep M4.3, ki ju je razpoisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vnos in vložitev vloge v elektronski sistem bo možen od 25. marca do vključno 22. maja 2024. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in vsi računi plačani.

 

 

vir: prebold.si