Podpisana pogodba za izvedbo vpadnic v Trg Rečica, Rečica ob Savinji, Savinjska regija - savinjska.info

Podpisana pogodba za izvedbo vpadnic v Trg Rečica, Rečica ob Savinji, Savinjska regija

V sredo, 21. avgusta, je županja Ana Rebernik z direktorjem podjetja REMONT NG d.o.o., Antonom Aškercem, podpisala pogodbo za izvedbo projekta »Ureditev vpadnice JP768061 in JP767461«. Vrednost projekta, katerega izvedbo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 165.062,43 EUR. Dela se bodo pričela prvi teden v septembru in bodo končana do sredine oktobra.

Vse občane in druge udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del in se že v naprej zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.


 

VIR:OBCINA-RECICA.SI, SAVINJSKA REGIJA

X