OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Poziv k oddaji pobud s področja urejanja prostora, Tabor, Savinjska regija

Občina Tabor, Savinjska regija, poziva k oddaji pobud za spremembo namenske rabe prostora za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor.

Občane oziroma lastnike zemljišč pozivamo, da svoje pobude za spremembo namenske rabe  zemljišč (sprememba namenske rabe zemljišča pomeni spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter spremembe v druge rabe), posredujejo Občini Tabor najkasneje do 31. 7. 2020.

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Tabor že prejeli, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost, da podate novo pobudo.

Obrazec pobuda za spremembo namenske rabe najdete na spletni strani Občine Tabor http://www.obcina-tabor.si/ ali ga dobite v sprejemni pisarni občine.

Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:

  • za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 evrov,
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 evrov,
  • za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

 

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, lahko jo oddate v sprejemni pisarni občine ali skenirano po elektronski pošti na naslov info@obcina-tabor.si.