Pričela se bo obnova cestnega odseka Jakob - Rifnik, Šentjur, Savinjska regija - savinjska.info

Pričela se bo obnova cestnega odseka Jakob – Rifnik, Šentjur, Savinjska regija

Župan mag. Marko Diaci je z direktorjem na javnem razpisu izbranega podjetja VOC Celje d.o.o. Romanom Moškotevcem podpisal pogodbo o obnovi lokalne ceste Jakob – Rifnik – 1. faza.
Kot je uvodoma poudaril župan mag. Marko Diaci, gre za prvo fazo ureditve lokalne ceste Jakob – Rifnik v dolžini 410 metrov; od odseka ceste na relaciji od križišča z regionalno cesto Jakob – Šentjur proti Rifniku. Obstoječa cesta je na tem mestu zelo poškodovana, posedena, nima urejenega odvodnjavanja. V sklopu del se bo razširila na 4 metre, z vsemi pripadajočimi ureditvami, poleg tega bodo v sklopu ureditve ceste sanirani štirje manjši plazovi, položena bo tudi nova vodovodna cev za potrebe širitve vodovodnega omrežja. Vrednost del znaša 145.000 evrov, pričela se bodo konec julija in se zaključila predvidoma v novembru. 

Direktor podjetja VOC Celje d.o.o. Roman Moškotevc je izpostavil dobro sodelovanje domačega gradbinca v šentjurski občini in opozoril na več uspešnih skupnih projektov. 

Podjetje VOC bo urejalo tudi novo krožišče pri Aspari, kjer naj bi se dela pričela v prihodnjih dneh. Čeprav je krožišče v domeni Direkcije RS za infrastrukturo, pa je Občina Šentjur, Savinjska regija, tvorno sodelovala pri postopkih projekta – poleg urejanje potrebne dokumentacije in dela zemljišč za izgradnjo, v kar je občina vložila 25.000 evrov, bo participirala tudi v financiranju izvedbe in sicer v višini 89.000 evrov. Celotni projekt je vreden 515.000 evrov, v sklopu del sta predvidena tudi izgradnja pločnika in ureditev cestišča. Dela že potekajo tudi na cestnem odseku Zelence – Bohorč – Prapretno na Planini pri Sevnici, medtem ko je v zaključni fazi tudi pločnik in kolesarska steza Stopče – Grobelno.. Za projekt navezovalne ceste Dramlje – Šentjur pa je trenutno objavljen razpis za izbor izvajalca za pripravo projektne dokumentacije.

 

VIR:SENTJUR.SI