Prijavite kršitve v bankah na Banko Slovenije

Uporabniki finančnih storitev, ki jih ponujajo banke in drugi subjekti, ki jih nadzira Banka Slovenije, lahko s prijavo kršitev in posredovanjem relevantnih informacij prispevamo k učinkovitejšemu nadzoru bank.

Pomembne so zlasti informacije, povezane z izpolnjevanjem bonitetnih zahtev, s korporativnim upravljanjem, pranjem denarja in financiranjem terorizma, z opravljanjem plačilnih storitev, informacije povezane s prevarami, z zlorabami, etično spornimi in koruptivnimi dejanji. Če je le mogoče, naj bodo vaše informacije podkrepljene z ustrezno dokumentacijo.

Prijavo kršitev lahko oddate:

  • preko elektronskega obrazca na tej povezavi,
  • preko elektronske pošte na naslov: prijava.nadzor@bsi.si,
  • preko navadne pošte na naslov: Banka Slovenije, Nadzor bančnega poslovanja – pooblaščena oseba za prijavo kršitev, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

V prijavi kršitve opišite ravnanja, ki so po vašem mnenju sporna in so v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki zavezujejo banko ali drug subjekt, ki ga nadzira Banka Slovenije. Če je mogoče, navedite relevantne okoliščine, priče, dokumente in druga dokazila, iz katerih izhaja kršitev.

V prijavi posredujte tudi svoje kontaktne podatke, razen če želite posredovati prijavo anonimno – v tem primeru tudi ne navajate drugih okoliščin, iz katerih bi bilo mogoče prepoznati vašo identiteto.

Banka Slovenije bo podatke o identiteti osebe, ki je posredovala prijavo kršitev zoper banko ali drug subjekt nadzora, varovala kot strogo zaupne.

Več lahko preberete na portalu Banke Slovenije.

 bs

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI