OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Prikazovalnik hitrosti za večjo prometno varnost, Vransko, Savinjska regija

Občina Vransko je z namenom povečanja prometne varnosti ob vstopu v cono 30 na lokalni cesti št. 490111 Vransko-Lipa iz smeri Prapreč, kjer smo opažali pogoste in precejšnje prekoračitve dovoljene hitrosti 30 km/h, namestila prikazovalnik hitrosti.

V prvem tednu meseca junija je bila na tem odseku izmerjena najvišja hitrost 134 km/h, ob kateri je kakršenkoli komentar odveč, povprečna hitrost 42 km/h, kar je precej nad omejitvijo, kar 422 vozil pa je v roku enega tedna dovoljeno hitrost prekoračilo za več kot 100 % (nad 60 km/h). Podroben prikaz meritev hitrosti v prvem tednu meseca junija je razviden iz priloženega poročila.

Zato ob tej priložnosti apeliramo na vse voznike, da tudi na omenjenem odseku upoštevajo omejitev hitrosti 30 km/h. Pred vrati so namreč šolske počitnice in z njimi čas večje razposajenosti otrok, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, saj v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi, kot so telesne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, emocije in motivi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato pozneje opazijo vozila z leve ali desne. Težje tudi določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila, ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami.

Podatke iz merilnika hitrosti bomo pozorno spremljali. V primeru nadaljnjih nerazumnih ekscesnih prekoračitev hitrosti, kot so bile zabeležene v preteklem tednu, bomo primorani poseči po strožjih ukrepih. Zbrane podatke bomo posredovali pristojnemu medobčinskemu redarstvu in Policiji.

 

Občina Vransko

 

 
vir: vransko.si