Projekt CLEAR-X: partner potrošnikom pri zelenem prehodu in prihrankih na računih za energijo

Zveza potrošnikov Slovenije je oktobra 2021 začela izvajati evropski projekt CLEAR-X, ki bo tudi slovenskim potrošnikom pomagal pri dostopu do tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire energije (OVE), in znižanju računa za energijo. Namen projekta je pomagati potrošnikom vlagati v OVE v gospodinjstvih ter v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Projekt bo potrošnikom zagotovil dostop do zaupanja vrednih informacij o obnovljivih virih energije in energetske učinkovitosti ter jim omogočil sodelovanje v skupinskih nakupih ter poskušal zagotoviti prijaznejši zakonodajni okvir o obnovljivih virih.

Zveza potrošnikov Slovenije je partner projekta CLEAR-X, ki ga v okviru programa Obzorje 2020 financira EU, koordinira pa Evropska potrošniška organizacija BEUC.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je nedavno v svojem govoru v okviru Tedna trajnostne energije EU izpostavila projekt CLEAR-X kot primer prizadevanj EU, da pomaga državljanom olajšati in hkrati izkoristiti prednosti energetskega prehoda.

CLEAR-X: Skupinski nakupi v 6 državah

Projekt CLEAR-X namerava k sodelovanju v kampanjah skupinskih nakupov v šestih ciljnih državah privabiti vsaj 38.000 potrošnikov in s tem spodbuditi za več kot 27 milijonov evrov naložb v tehnologije OVE. Ciljne države projekta so Bolgarija, Ciper, Litva, Severna Makedonija, Slovaška in Slovenija.

Pričakujemo, da bodo aktivnosti v času trajanja projekta spodbudile proizvodnjo dodatnih 40 GWh obnovljive energije in prihranile 2,15 GWh primarne energije. Poleg tega bo projekt v ciljnih državah prispeval k informiranju potrošnikov o prednostih obnovljivih virov in energetsko učinkovitih tehnologij ter posredno spodbudil številne potrošnike k ukrepanju in varčevanju z energijo.

Potrošniške organizacije so se združile v konzorcij predvsem zato, da na podlagi svojih izkušenj iz podobnih preteklih projektov uvedejo skupinske nakupe tudi v Bolgariji, na Cipru, v Litvi, Severni Makedoniji in na Slovaškem. Kljub geografski raznolikosti je konzorcij CLEAR-X edinstven v tem, da ga v celoti sestavljajo neodvisne potrošniške organizacije, ki jim potrošniki zaupajo in so zanje že zdaj verodostojen vir nasvetov o obnovljivih virih, energijski učinkovitosti in o pravicah porabnikov energije.

CLEAR-X: Potrošniki so ZA! Ponudimo jim dostopne in preproste rešitve!

Stavbe porabijo 40 odstotkov vse energije v Evropski uniji, približno 75 odstotkov stavbnega fonda pa je energetsko neučinkovitega. Kar 80 odstotkov energije, ki jo porabijo gospodinjstva, je namenjene za ogrevanje prostorov in vode, 75 odstotkov preskrbe s toploto pa še vedno temelji na fosilnih gorivih.

nz

»To moramo spremeniti. Ne le zaradi vpliva na okolje, temveč tudi zato, da bi potrošnikom pomagali do trajnih prihrankov pri stroških za energijo in jih zaščitili pred nihanjem cen fosilnih goriv. Za bolj čisto prihodnost si moramo prizadevati prav vsi deležniki, predvsem pa moramo potrošnikom omogočiti zelene izbire, ki so dostopne, učinkovite in preproste,« je povedala Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije.

Potrošniki bodo imeli možnost skupinskega nakupa naprav, katerih kakovost bo preverjena na neodvisnih primerjalnih potrošniških testih, dostop do zanesljivih izvajalcev ter do pomoči in neodvisnega svetovanja. To jim bo pomagalo pri dostopu do tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire, in ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti, kar jim bo omogočilo trajne prihranke pri stroških za energijo.

Clear-X-logo-pravi 

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI