Račune sedaj ni obvezno izstaviti stranki – a kako je z številčenjem?

Račune, ki bodo izstavljeni strankam, kot tiste ne –oboji bodo preverjani s strani inšpektorjev!

Račune je bilo do sedaj vsakič potrebno natisniti izstaviti stranki in po potrebi te račune tudi davčno potrditi. Z novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) račune ni več potrebno izstaviti strankiv kolikor ta tega ne zahteva. Pri tem pa se podjetnikom porajajo številna vprašanja, prav pri številčenju računov in njihovi digitalni potrditvi.

Račune je potrebno še vedno primerno številčiti!

Izdane račune je podjetnikom potrebno primerno številčiti. To je ne glede na to ali gre za gotovinska plačila ali ne. Tudi ponovno štetje od začetka ob pričetku leta ni nujno pravilno. Največkrat se prav ob to spotaknejo podjetniki v začetku novega leta.

Račune se številči v neprekinjenem zaporedju – torej brez številčnih lukenj!

Po zakonodaji si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju. Številčenje računov mora biti v podjetju opredeljeno v internem aktu. Pravilom, ki so zastavljena v tem aktu mora podjetnik tudi dosledno slediti.

Več kot ima podjetje poslovalnic, poslovnih prostorov ter elektronskih naprav za izdajanje računov, bolj zakompliciran sistem navadno ima. Praviloma morajo podjetniki račune označevati tudi s oznako poslovnega prostora in oznako elektronske naprave za izdajo računov.

Ostali podatki, ki morajo tudi »krasiti« račune so tudi EOR koda (razen kjer zakon določa drugače), ZOI koda, oznaka fizične osebe, ki izdaja račun ter ura in minuta izdaje računa. Za davčno potrjevanje računov boste seveda potrebovali tudi namensko digitalno potrdilo. Tega si morate priskrbeti še pred začetkom gotovinskega poslovanja.

Račune za gotovinsko in račune za ne-gotovinsko poslovanje – jih moram številčiti drugače?

V kolikor imate tako gotovinsko, kot ne-gotovinsko poslovanje, je potrebno primerno opredeliti kako boste številčili oboje. V kolikor jih boste številčili v istem zaporedju, boste morali v davčno potrjevanje pošiljati oboje- tudi ne-gotovinske. Temu je tako, ker posredovanje računov v davčno potrjevanje FURS-u ne sme vsebovati lukenj. Paziti morate tudi v primeru, ko natisnete račun, ki je kopija izvirnika!

Kaj naj bi po FURS-ovi utemeljitvi inšpektorji zagotovo preverjali na terenu?

V kolikor zavezanec ne bo izstavil računa določeni stranki in bo ta račun predmet inšpekcijskega nadzora, pa je lahko situacija veliko bolj zanimiva. Saj naj bi po FURS-ovi razlagi inšpektor zahteval izpis računa. Pri tem bo takšen račun izpisan tako, kot bi se izpisal stranki.

FURS objasnjuje, da naj bi tak inšpektor praviloma zahteval ponovni izpis istega računa, ko naj bi se predvidoma prikazala na izpisku oznaka »KOPIJA« in zaporedna številka kopije. S tem bodo inšpektorji preverjali ustreznost označevanja kopij.

Zavezanec mora ob inšpekcijskem postopku navadno predložiti tudi omenjen akt, kjer je zavedeno, kako se račune številči.

Pripravil: Rok Gros

SPOT 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

VIR: DATA.SI