Razpis za podelitev koncesije za ceste, Rečica ob Savinji, Savinjska regija - savinjska.info

Razpis za podelitev koncesije za ceste, Rečica ob Savinji, Savinjska regija

Občina Rečica ob Savinji, Savinjska regija, na spletni strani https://www.obcina-recica.si/objava/205778 objavlja celotno dokumentacijo za javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga za podelitev Koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v občini Rečica ob Savinji. Razpis je odprt do 26. 08. 2019, vse informacije pa so na voljo pri direktorici Občinske uprave Majdi Potočnik.

 

VIR:OBCINA-RECICA.SI