Rekonstrukcija občinskih cest 2019, Kozje, Savinjska regija

Z današnjim dnem je podpisana pogodba za izvedbo rekonstrukcij občinskih cest v letu 2019, Kozje, Savinjska regija. Izvajalec Kunej Karl s. p. je prevzel izvedbo treh sklopov, in sicer:
– Rekonstrukcijo lokalne ceste LC 181150, odsek 181151 Stari trg-Pilštanj-Drenik,
– Rekonstrukcijo lokalne ceste LC 181140, odsek 181141 Gubno-Zgornja Krivica in
– Rekoncrtukcijo lokalne ceste LC 024700, odsek 024701 Jedert-Kerinov križ-Osredek.
Dela se bodo pričela v teh dneh.

 

VIR:KOZJE.SI