Revizijsko poročilo pravilnosti poslovanja, Šmartno ob Paki, Savinjska regija

Računsko sodišče Republike Slovenije je v drugi polovici preteklega leta in začetku letošnjega leta izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja v Občini Šmartno ob Paki, Savinjska regija, za leto 2017. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti, zato je bilo  izdano mnenje s pridržkom. Na občinski upravi so popravljalne ukrepe že izvedli in nepravilnosti odpravili. Poročilo je na razpolago na naslednji povezavi: http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-smartno-ob-paki-v-letu-2017-2117/.

 

VIR:SMARTNOOBPAKI.SI