SLOVENIJASVET

Slovenija je ciljna in hkrati tranzitna država za žrtve trgovine z ljudmi

Državna sekretarka in nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Helga Dobrin se je v Dubrovniku udeležila regionalne konference Obravnavanje trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja v jugovzhodni Evropi – pot naprej k odzivu celotne družbe.

Državna sekretarka Helga Dobrin je sodelovala na panelu o najnovejših trendih, načinu delovanja in izzivih pri obravnavanju trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja v posameznih državah v kontekstu preiskovanja in pregona teh kaznivih dejanj.

Slovenija ostaja ciljna in tranzitna država za žrtve trgovine z ljudmi, je dejala državna sekretarka Dobrin. »Že vrsto let je najpogostejše izkoriščanje žrtev za prostitucijo in druge oblike spolnih zlorab, medtem ko so druge oblike izkoriščanja redkeje prepoznane. Lani je policija identificirala 21 žrtev, vse so bile ženske, ki so bile podvržene spolnemu izkoriščanju, večina pa je bila državljank Srbije. Policija je odkrila tudi 60 potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, večinoma iz Ukrajine.«

Tudi zadnji statistični podatki kažejo, da še vedno prevladuje spolno izkoriščanje, večina žrtev pa prihaja iz držav jugovzhodne Evrope in Južne Amerike. Nekaj je tudi primerov prisilnega beračenja (z žrtvami iz Bolgarije) in delovnega izkoriščanja, kjer so potencialne žrtve državljani Pakistana, Indije in Filipinov. Obstaja tudi nekaj primerov prisilnih porok v romskih družinah. »V zadnjem času opažamo vse več potencialno ranljivih mladoletnikov brez spremstva iz Sirije, ki nadaljujejo pot skozi Slovenijo v ciljne države. V okviru projekta ozaveščanja o trgovini z ljudmi, ki ga v azilnem domu izvajamo za prosilce za mednarodno zaščito, smo ugotovili, da so takšni mladoletniki pogosto zadolženi in so v ciljni državi lahko izkoriščani,« je povedala Dobrin. To problematiko je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi že obravnavala in definirala nekatere dodatne ukrepe za zaščito te ranljive skupine.

Glede pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi Dobrin žal ugotavlja, da »v Sloveniji v zadnjih treh letih ni bilo nobene obsodbe zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Ugotavljamo tudi, da so se pojavili različni pristopi sodišč k kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zato predlaga celovito in poglobljeno analizo določb kazenske zakonodaje in sodne prakse na tem področju v zadnjih desetih letih.«

Med dobrimi praksami na področju boja proti trgovini z ljudmi je državna sekretarka izpostavila posebej usposobljene tožilce na Specializiranem državnem tožilstvu, ki obravnavajo najzahtevnejša kazniva dejanja. Pozitivno je imenovanje kontaktne osebe na Generalni policijski upravi za usklajevanje vseh policijskih dejavnosti na področju boja proti trgovini z ljudmi po vsej državi. Kot dobro prakso v Sloveniji je ocenila tudi tesno sodelovanje med policijo in nevladnimi organizacijami v postopkih identifikacije žrtev trgovine z ljudmi.

Državna sekretarka Helga Dobrin je sodelovala na panelu o najnovejših trendih, načinu delovanja in izzivih pri obravnavanju trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja. | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

 

 

vir: gov.si