Stroški odnašajo koristi varčevanj - savinjska.info

Stroški odnašajo koristi varčevanj

Poleg ležarin, ki so – zaenkrat – doletele premožnejše komitente dveh slovenskih bank – smo opazili tudi nekatera druga nadomestila, ki jih plačujejo varčevalci v določenih bankah.

Da bi banke rajši kreditirale kot sprejemale privarčevana sredstva, poleg številnih oglasov za stanovanjske kredite, nakazujejo tudi »novi« stroški za varčevalce. Z letošnjim aprilom sta NLB in SKB začeli zaračunavati 0,04 odstotne ležarine na sredstva nad 250.000 oziroma 200.000 €, pregled cenikov bank pa je razkril še nekaj posebnosti. 

  • Pri Delavski hranilnici tistim, ki pri njih nimajo osebnega računa s prilivi plače ali pokojnine, zaračunajo mesečno vodenje hranilne knjižice v višini 2,10 €.
  • Pri Gorenjski banki zaračunajo vodenje depozitnega računa s pošiljajem izpiskov, mesečno 1,10 € (brez pošiljanja izpiskov se nadomestilo ne zaračuna).
  • Pri banki Sberbank tistim uporabnikom depozitnega računa, katerih depoziti vsaj en dan v posameznem mesecu ne presegajo 10.000 €, zaračunajo mesečno nadomestilo v višini 0,50 €, za vodenje upokojenskega varčevalnega transakcijskega računa s kartico Activa Maestro pa 1,19 € mesečno.

Nekatera nadomestila, kot kaže, banke zaračunavajo tistim brez rednih prihodkov, upokojencem in tistim z manj sredstvi – posplošeno rečeno, manj premožnim strankam, ki banki povzorčajo stroške. Da obresti na varčevalnih ali depozitnih računih ne pokrijejo zgoraj navedenih stroškov, verjetno ni potrebno posebej poudarjati.

Nadomestila za odprtje in zaprtje varčevalnih in depozitnih računov

Čeprav ne gre za nova nadomestila, omenimo še stroške odpiranja in zapiranja varčevalnih računov. Pri BKS vas bo odprtje depozitnega računa stalo 2,00 €, a le če gre za vaš prvi račun pri tej banki; zaprtje varčevalnega računa vas bo stalo 5,00 €, enako kot pri Delavski hranilnici. Odprtje depozitnega računa zaračunajo tudi pri Gorenjski banki, tudi tukaj le, če gre za edini in prvi račun pri banki, nadomestilo je 10,00 €; otvoritev varčevalnega računa s knjižico vas bo stala 31,00 evrov, zaprtje varčevalnega računa pa 7,00 evrov. Zapiranje varčevalnega računa zaračunajo še pri Lonu – 7,95 € in SKB – 20,00 €. Pri Sberbank zaračunajo tudi odprtje e-obrestnega varčevalnega računa, med 5,00 in 17,50 €.

Z uvajanjem novih nadomestil za varčevalce skušajo banke v času nizkih obrestnih mer, priti do dodatnih prihodkov, a morda bolj kot to, uporabnike preusmeriti od klasičnih oblik varčevanja v druge, za njih bolj donosne oblike, na primer investicijske sklade.

Ne glede na obrestne mere in dodatna nadomestila, pa je varčevanje pomemben element urejenih osebnih financ – vsak naj varčuje po svojih zmožnostih in s postavljenimi cilji za prihodnost.

 

 bs

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI