Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, Savinjska regija

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v torek, 12. 03. 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna, Savinjska regija.

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.       Potrditev zapisnika  3. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.       Potrditev spremembe cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna.

3.       Obravnava Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2019.

4.       Obravnava dopolnjenega predloga Proračuna Občine Dobrna za leto 2019 in dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019.

5.       Sprejem Letnega programa kulture v Občini Dobrna za leto 2019.

6.       Sprejem Letnega programa športa v Občini Dobrna za leto 2019.

7.       Sprejem Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019.

8.       Obravnava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna.

9.       Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna.

10.   Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Dobrna in njihovih učinkih v letu 2018.

11.   Pobude in vprašanja.

12.   Razno.

 

Gradivo 1. del (4. redna seja)

Gradivo 2. del (4.redna seja)

 

VIR:DOBRNA.SI