Veste da vam telefon na obroke lahko na banki prinese zavrnitev - savinjska.info

Veste da vam telefon na obroke lahko na banki prinese zavrnitev

Kot piše ZURNAL24.SI:

Informacijski sistem SISBON omogoča izmenjavo in obdelavo osebnih podatkih o komitentih bank in hranilnic, ki so uporabniki sistema in upravljavci zbirk osebnih podatkov fizičnih oseb, ki so njihovi komitenti. V sistemu se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost, in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov.  Po podatkih Banke Slovenije je v sistem vključenih 32 subjektov, ki so se po Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) v sistem dolžni vključiti kot člani. To pomeni, da so dolžni podatke posredovati v sistem, hkrati pa imajo tudi pravico dostopa do vseh podatkov, ki se obdelujejo v sistemu SISBON. Do omejenega obsega podatkov lahko dostopajo tudi dajalci kreditov, ki pa niso dolžni poročati podatkov v sistem. “V sistem SISBON so vključeni tudi subjekti, ki ponujajo izdelke na obroke, če gre pri obročnem nakupu za obliko kreditiranja, kot je opredeljena v Zakonu o potrošniških kreditih,” pojasnjujejo na Banki Slovenije. 

V sistemu so tako lahko zavedeni tudi nakupi stvari na obroke, kot je na primer nakup telefona ali televizorja, če gre za obliko kreditiranja, kot je opredeljena v Zakonu o potrošniških kreditih, in če jo opravlja subjekt, ki se je dolžan vključiti v SISBON kot član sistema.  Od marca letos je v veljavi sprememba glede poročanja o poslih in poslovnih dogodkih. “Z marcem 2019 je stopila v veljavo sprememba pravil SISBON, ki zahteva od bank in drugih članov SISBON takojšnje poročanje spremembe podatkov. Časovno obdobje treh delovnih dni se je torej ukinilo,” razlagajo na Banki Slovenije. 

Preostanek članka si lahko pogledate na tej POVEZAVI

 

VIR:ZURNAL24.SIAVTOR:B. P.FOTO:PIXABAY