Višja plača a nižji socialni transferji!? - savinjska.info

Višja plača a nižji socialni transferji!?

Na ministrstvu ocenjujejo, da ne bo bistvenih negativnih sprememb pri razpoložljivem dohodku.

Po novem letu se bo v skladu z Zakonom o minimalni plači povišala minimalna plača, ki bo od 1. januarja do 31. decembra 2020 znašala 940,58 evra bruto. Zakon prinaša še eno spremembo, namreč, da se od 1. januarja 2020 naprej iz minimalne plače izvzamejo tudi vsi dodatki. Novela uvaja še eno spremembo, in sicer da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Omejena je tudi zgornja meja minimalne plače, ki ne sme biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. 

Sindikati ob tej spremembi opozarjajo, da bi lahko pri nekaterih delodajalcih prišlo do nepravilnega obračunavanja plače, tako da bi se določeni dodatki všteli v minimalno plačo. Zaposlene zato pozivajo, naj preverjo plačilne liste za januar in naj se v primeru suma, da je do nepravilnosti prišlo, obrnejo na njih. V mesecu februarju bodo organizirali dan odprtih vrat za vse zaposlene, ki mislijo, da jim je bil pri izračunu plače za mesec januar kršen zakon.

Zaradi povišanja minimalne plače se bodo verjetno nekaterim znižali socialni transferji, a ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Ksenija Klampfer ocenjujejo, da pri posameznikih oz. gospodinstvih z najnižjimi dohodki iz zaposlitve brez prihodkov ali premoženja do bistvenih negativnih sprememb pri razpoložljivem dohodku (seštevek dohodkov iz dela, transferjev, davkov itd.) ne bo prišlo. 

Ministrstvo: Višja plača pomeni višjo pokojnino “


Potrebno se je zavedati, da višje plače, tudi ob morebitnem nespremenjenem mesečnem razpoložljivem dohodku posameznika, dolgoročno zagotavljajo tudi višjo socialno varnost, npr. višje pokojnine, višje starševsko nadomestilo, višjo bolniško in drugo,” poudarjajo pri MDDSZ. “Stališče ministrstva je, da z navezavo na minimalne življenjske stroške vzpostavimo smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb. Dvig minimalne plače je bil smiseln in potreben tudi zaradi dviga osnovnega minimalnega dohodka posameznikov v letu 2019 z vidika ohranjanja razmerij oz. stimulacije za delo in zmanjševanja pasti neaktivnosti.” 

Ne glede na navedeno, poudarjajo, da sta tako njihovo ministrstvo kot ministrstvo za finance določene ukrepe in politike prilagodili tudi z vidika sprememb na področju minimlane plače. “MDDSZ je 23. januarja 2019 sprejelo Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019, s katero so se prilagodile meje razredov, ki določajo upravičenost in obseg transferjev pri otroških dodatkih, državni štipendiji, znižanega plačila vrtca in subvencije malice oz. kosila za učence in dijake,” razlagajo pri ministrstvu. “Na predlog finančnega ministrstva oz. vlade pa so bile 23. oktobra 2019 sprejete tudi spremembe davčne zakonodaje, ki z višjo splošno davčno olajšavo in določenimi spremembami pri dodatni splošni olajšavi prav tako odgovarjajo na spremembe na področju minimalne plače.”

Preostanek članka si lahko pogledate na tej POVEZAVI

 

VIR: ZURNAL24.SIAVTOR: I. H.FOTO: PIXABAY