Vprašanje potrošnika - plačilo zobozdravstvenih storitev - savinjska.info

Vprašanje potrošnika – plačilo zobozdravstvenih storitev

Imel sem težave z mrtvim zobom, zato sem želel, da mi vstavijo zobni implantat. Moj zobozdravnik trdi, da v mojem primeru obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vstavitve zobnega implantata.

Ponudba kirurga, ki bi opravil poseg, se mi je zdela zelo draga, plačati bi moral tudi za zobni aparat pri ortodontu, da se naredi prostor za implantat. Ali takšnega posega obvezno zdravstveno zavarovanje res ne krije? Kaj narediti, če se mi zdita ponudbi kirurga in ortodonta predragi?

Odgovor ZPS

Zobozdravstvene storitve, ki jih krije obvezno (in dopolnilno) zdravstveno zavarovanje, so določene v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanec je do zobnih implantatov upravičen le ob izpolnjenih pogojih iz 30. člena pravil.

Če zavarovanec teh pogojev ne izpolnjuje in kljub temu želi vstavitev zobnega implantata, je tak poseg v celoti plačljiv.

Zakonodaja ne omejuje cen samoplačniških zdravstvenih storitev. Te se določajo na prostem trgu, zunaj sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je priporočljivo pridobiti več ponudb različnih izvajalcev in jih primerjati med seboj.

Če se zavarovanec ne strinja z mnenjem oziroma odločitvijo svojega zobozdravnika in meni, da bi moralo vstavitev zobnega vsadka kriti obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko vloži pritožbo po Zakonu o pacientovih pravicah

Ta določa poseben pritožbeni postopek (t. i. postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic), ki ga lahko uporabi pacient, kadar meni, da mu je bila kršena katera od pacientovih pravic.

Če spora ni mogoče rešiti v postopku z izvajalcem, lahko na drugi stopnji kršitev obravnava Komisija RS za varstvo pacientovih pravic. Več informacij o samem postopku je dostopnih na spletni strani ministrstva za zdravje

Avtor: Matjaž Jakin

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI