Začasno denarno nadomestilo – bruto že, kaj pa neto? - savinjska.info

Začasno denarno nadomestilo – bruto že, kaj pa neto?

Začasno denarno nadomestilo plače lahko uveljavljate, če ste izgubili zaposlitev zaradi posledic epidemije in niste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost. Podlaga za uveljavljanje in izplačilo začasnega nadomestila je PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije), ki je začel veljati 31. 12. 2020.

Začasno denarno nadomestilo v neto znesku

Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve se vam prizna od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas razglašene epidemije. Začasno denarno nadomestilo znaša 513,64 EUR bruto in se prizna v mesečnem znesku. Neto znesek znaša 418 EUR za tiste, ki v vlogi izjavljajo, da se jim pri izračunu akontacije dohodnine od prejemkov iz naslova začasnega denarnega nadomestila upošteva dodatna splošna olajšava ter 382 EUR za tiste, ki se jim dodatna splošna olajšava ne upošteva.

 

Vključenost v obvezna socialna zavarovanja

V obdobju, ko prejemate začasno denarno nadomestilo, ste vključeni v obvezna socialna zavarovanja enako, kot tisti, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost.


Začasno denarno nadomestilo prejmejo tisti, ki izpolnjujejo pogoje:

  • prenehanje pogodbe  o zaposlitvi od 18. 10. 2020 ali kasneje, v času trajanja razglašene epidemije COVID-19, iz poslovnega razloga ali zaradi izteka delovnega razmerja za določen čas
  • pred 18. 10. 2020 ste bili na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji
  • niste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela
  • prijavljeni ste v evidenci brezposelnih oziroma se prijavljate v omenjeno evidenco hkrati z uveljavljanjem pravice do začasnega denarnega nadomestila. Prijavite se potem, ko niste več v delovnem razmerju.

Začasno denarno nadomestilo za tujce

Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije, se začasno denarno nadomestilo prizna, če se šteje za brezposelno osebo po Zakonu o urejanju trga dela in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost.

 

VIR: DATA.SI