Življenje v Občini Vojnik je lepo in bogato, Savinjska regija

Druži se s tistimi, ob katerih lahko postaneš boljši človek. (Angleški pregovor)

Spoštovane občanke in občani!

Vedno znova me preseneti, kako čas hitro beži. Komaj je za nami novo leto, že se spogledujemo s poletjem in razmišljamo o dopustih. V tem času je tudi praznovanje naših treh krajevnih skupnosti. V maju je praznovalo Frankolovo, v juniju Vojnik, na začetku julija nas čaka praznik KS Nova Cerkev. Ob tem se seveda zvrstijo številne prireditve, ki vedno znova dokažejo, da je življenje v občini Vojnik lepo in bogato, Savinjska regija. Dejavna so številna društva in posamezniki, ki so nagrajeni s priznanji svetov KS, vsako leto se veselimo tudi novih investicij, ki izboljšajo življenje našim ljudem. Zelo sem vesel, da tesno sodelujemo s člani svetov KS, skupaj določamo načrte in se trudimo za izpolnitev načrtovanega ter se veselimo ob odprtjih končanih projektov. Ne morem mimo tega, da se še posebej zahvalim trem predsednikom svetov KS, Lidiji Eler Jazbinšek, Slavku Jezerniku in Dušanu Horvatu, za požrtvovalno delo v korist vseh krajanov. Vsem prebivalcem pa iskreno čestitam ob prazniku.

Meseca junija se od osnovnošolskih klopi poslavljajo naši devetošolci. Čaka jih pomembna odločitev: se izučiti za poklic ali nadaljevati študij. Verjamem, da so jim naši profesorji pomagali do znanja, ki ga bodo lahko nadgradili in jim bo v življenju služilo za lepo in dobro življenje. Vabim vse, da se dejavno vključijo v življenje našega kraja, se včlanijo v naša številna društva in tako skupaj s starejšimi člani nadaljujejo uspešno tradicijo dosedanjega dela. Prosim vas, da se ne zapirate v virtualne svetove in si raje prijatelje poiščete v realnem svetu kot na raznih družbenih omrežjih. Iskrene čestitke ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja in srečno v svet odraslosti. Najboljši so prestavljeni v nadaljevanju.

V želji po bolj intenzivnem vključevanju mladih v delo lokalne skupnosti in zato, da bi bolje poznali potrebe mladih v naši občini, smo ustanovili komisijo za mladinska vprašanja, njena naloga je pomagati županu in svetnikom pri pripravi ustreznih ukrepov s tega področja.

V teh dneh teče izvajanje številnih začrtanih projektov. Naj omenim le nekatere največje:

  • Za Vrtec Mavrica Frankolovo je objavljen razpis za izvajalca gradnje, prav tako za izvajalca zunanje ureditve. Če bodo postopki uspešno zaključeni, bomo gradnjo začeli že konec poletja. V izdelavi je tudi idejna zasnova za rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ AB Frankolovo, ki pa bo izvedena v naslednjih letih.
  • V teku je rekonstrukcija ceste Vojnik–Gmajna, mimo pokopališča, kjer uporabljamo postopek hladne reciklaže, ki je ekološko veliko bolj naravi prijazen, hkrati pa je izvedena cesta zelo kakovostna.
  • V izvedbi Elektra Celje je kabliranje 20 kV daljnovoda skozi Vojnik, česar smo zelo veseli, saj pomeni pomembno pridobitev za kraj, ne nazadnje tudi zaradi odstranitve daljnovodnih stebrov, ki kazijo veduto kraja.
  • Obnavljajo se Preložnikova in del Ahtikove ulice ter del še neurejene Kašove ulice.
  • Končno smo preplastili in uredili del lokalne ceste Ivenca proti Ilovci.
  • Končan je most preko Hudinje v Homcu, most preko Dobrnice v spodnji Hrenovi, v gradnji pa je tudi most preko Dobrnice v zgornji Hrenovi.
  • Po posameznih krajevnih skupnostih je končana večina predvidenih asfaltiranj makadamskih cest za letošnje leto.
  • Podjetje VO-KA je začelo obnovo približno 600 m dolgega odseka glavnega vodovoda Frankolovo–Celje.
  • Izgradnja kanalizacije v območju aglomeracije Vojnik je v fazi, ko imamo vsa gradbena dovoljenja. Oddaja vloge za sredstva EU bo v jeseni. Sledi izbor izvajalca in nato v letu 2020 tudi izgradnja.
  • Pri projektu izgradnje regijske kolesarske poti Celje–Vojnik–Dobrna se zaključuje projektiranje trase. Sledi delo pri dogovorih z lastniki zemljišč. Prosim vse, da ob obisku naših sodelavcev za podpise služnostnih pogodb sodelujete, da najdemo skupne rešitve za izvedbo zastavljenega projekta.

Več o tem, kaj se dogaja na področju komunale in prometa, si, prosim, preberite v članku, ki predstavlja delo naših dveh sodelavcev Mateje Kozikar in Boštjana Švaba, ki kot strokovna sodelavca pokrivata to področje. Na ravni priprave projektov imamo v teku še veliko novih zgodb, ki bodo pomenile investicije v naslednjih letih, vendar bom o njih napisal kaj več v eni od naslednjih številk Ogledala.

Zelo sem vesel, da se delo naših društev odvija s polnimi pljuči. Posebej želim čestitati tistim društvom, ki letos praznujejo okrogle obletnice delovanja. Hvala vam za delo in prispevek k lepšemu življenju v občini Vojnik.

Pred nami je poletni čas, čas počitnic in dopustov. Želim vam prijeten oddih, naberite si novih moči za jesen. Takrat pa nas čaka tudi praznik Občine Vojnik, ki letos praznuje 25 let samostojnega delovanja. Bodimo na to ponosni in se veselimo jubileja. Jaz pa sem vesel, da lahko ob druženju z vami postajam boljši človek. 
Hvala!

Vaš župan Branko Petre

 

VIR:VOJNIK.SI(Lea Sreš)