57. Dan slovenskih hmeljarjev v Braslovčah, Savinjska regija - savinjska.info

57. Dan slovenskih hmeljarjev v Braslovčah, Savinjska regija

Drugo  avgustovsko nedeljo so slovenski hmeljarji v Braslovčah, Savinjska regija, slavili svoj 57. praznik. Prireditev, ki jo je spremljalo lepo poletno vreme, je pripravilo Turistično društvo Braslovče v sodelovanju z Občino Braslovče in Združenjem hmeljarjem Slovenije.
 
Praznovanje s pisanim sprevodom skozi trg Braslovče na prireditveni prostor je pospremila velika množica ljudi. Na prireditvi so  za eno leto imenovali novo hmeljarsko princeso,  22  letno študentko razrednega pouka Klavdija Bastl Enci doma iz Kaple. Za novega starešino pa je bil izbran 63-letni Anton Grobler iz  Pondorja. Starešina in princesa tako letos prihajata iz Občine Tabor. 
 
Že dopoldne je na slavnostni seji, ki je bila v dvorani Doma kulture Braslovče, beseda tekla o hmeljarstvu. Seje so se udeležili hmeljarski starešine, princese in številni drugi gostje. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije, Janez Oset, ki je med drugim poudaril, da so pred dnevi uspešno izpeljali 57. svetovni hmeljarski kongres. Zahvalil se je vsem, ki so kakor koli pomagali izpeljati kongres, ki se je odvijal v Ljubljani in Žalcu štiri dni. 
Sledil je pozdravni nagovor župana Občine Braslovče, Tomaža Žoharja, in predsednika TD Braslovče Branka Ribizla. Za njima je spregovorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, ki je poudarila, da je hmeljarstvo izjemno pomembna panoga kmetijstva z vidika izvoza ter da se naj hmeljarji tudi v bodoče držijo svoje tradicije in običajev. Govorili so še prisednik  Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, podpredsednik Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije Marjan Golavšek, direktorica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Martina Zupančič, žalski župan Janko Kos in drugi. 
 

V  nadaljevanju  sta o   svojem enoletnem delu spregovorila dosedanja princesa  Mateja Kramer in starešina Andrej Kramer. Kot sta poudarila je bilo leto njunega »vladanja« pestro in zanimivo. Obiskala sta številne prireditve doma in v tujini, na katerih sta uspešno promovirala hmeljarstvo. Nato je sledila predstavitev novega starešina Antona Groblerja in princese Klavdije Bastl Enci.

O letošnji letini je spregovorila Irena Friškovec, svetovalka in specialistka za hmeljarstvo, ki je med drugim povedala:« V letu 2019, 121 hmeljarjev prideluje hmelj na 1596 ha, kar je cca. 70 ha manj kot lani. Ponovno je večina slovenskih hmeljišč posajenih s sorto Aurora (35 %), sledi ji Celeia (33 %). Dobrih 8 % hmeljišč pa je posajenih z novimi slovenskimi sortami, ki so bile v zadnjih letih vzgojene na IHPS. Tako kot vsako leto je tudi letošnji pridelek krojilo vreme. Pomladanski veter je močno odvijal vrhove, zadnji močnejši veter v začetku avgustu pa je naredil veliko škode na območju Petrovč – veliko rastlin je popadalo na tla. Potrgalo je tudi žične vrvi. Veliko je bilo nenadnih skokov temperatur, mnogo pa tudi neurij s točo, ki je močno prizadela hmeljišča v vseh pridelovalnih območjih. Še posebej močno so prizadeta hmeljišča na območju občin Braslovče, Prebold, Žalec in Dornave. Na rast hmelja so vplivale tudi  neugodne temperature, ki so pomembno vplivale na rast in razvoj rastlin”. 
 

Osrednja prireditev se je popoldne začela s povorko skozi trg Braslovče do prireditvenega prostora. Na čelu povorke so bili konjeniki KD Mustang Gomilsko in godba na pihala z mažoretkami Pivovarne Laško. Z vozovi so se pripeljali tudi starešine in princese ter gosti. Sledili so jim vozovi s prikazi nekdanjih opravil v hmeljarstvu, ki so jih pripravili člani Društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline… 
 
Višek dogajanja je bila predaja starešinstva in imenovanje princese ter zdravica s pivom. Obred  je vodila Dada Pražnikar. Ob sprejemu »hmeljskega mačka«  je novi starešina, Anton Grobler, poudaril, da si bo prizadeval slovenske hmeljarje zastopati častno povsod tam kjer ga bodo povabili skupaj s princeso Klavdijo Bastl Enci.
 

Pred družabnim delom so zbrane nagovorili  župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, župan Občine Žalec Janko Kos, poslanec državnega zbora Aleksander Reberšek, predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset, ki je podelil zahvale sponzorjem za pomoč pri svetovnem hmeljarskem kongresu in drugi.

 
V okviru  praznovanja Dneva hmeljarjev so se že nekaj dni prej odvil ribiško in šahovsko tekmovanje za Pokal hmeljske kobule, III. mladinski šahovski turnirja Hmeljko in turnir v odbojki na mivki.  Pestra je bila tudi Braslovška podeželska tržnica.       
 
T.T.