Aktivno izvajamo projekt Mestnega kolesarskega omrežja (trajnostna mobilnost), Velenje, Savinjska regija - savinjska.info

Aktivno izvajamo projekt Mestnega kolesarskega omrežja (trajnostna mobilnost), Velenje, Savinjska regija

Mestna občina Velenje, Savinjska regija, od marca nadaljuje z izvajanjem 12 povezav v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje – vzhod (projekt trajnostna mobilnost).

Uredili smo povezavo Šalek–Interspar (kolesarsko in pešpot), povezavo Efenkova–Šaleška, povezavo na Šaleški cesti mimo bencinskega servisa Petrol, kjer smo asfaltirali nov kolesarski pas. Naslednji teden bomo nadaljevali z delom povezave poti na Gorico, in sicer na zemljišču, ki je nasproti Avtobusnega postajališča Velenje. Po prvomajskih praznikih bomo začeli urejati še drugi del poti na Gorico, in sicer v delu pod Vilo Herberstein.

Pešce in druge udeležence v prometu prosimo za razumevanje, o zaporah zaradi del bomo redno obveščali.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Dodatne informacije so na spletni strani www.velenje.si.

Za operacijo Mestno kolesarsko omrežje – vzhod smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sredstva v višini 485.103,70 evra; od tega je 85 % sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe v kohezijski politiki. V okviru operacije bomo izvedli 13 manjkajočih kolesarskih povezav, s katerimi bomo povezali kolesarsko omrežje vzhodnega dela mesta od križišča z regionalno cesto proti Slovenj Gradcu do Mestnega stadiona Velenje oziroma Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-a) ob Škalskem jezeru. S tem projektom bomo povezali predele mesta z različnimi namembnostmi, kot so proizvodnja, storitvena dejavnost, izobraževanje s stanovanjskimi naselji in športno-rekreativnimi območji.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

VIR:VELENJE.SI