Ali lahko zaposlite mladoletne delavce? - savinjska.info

Ali lahko zaposlite mladoletne delavce?

Mladoletni delavci lahko pri nas veljavno sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Redno delo mladoletnikov v slovenski zakonodaji tako ni prepovedano. Vendar pa takšni delavci uživajo posebno varstvo in pravice.

Mladoletni delavci in sklenitev pogodbe o zaposlitvi

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) se lahko zaposli in veljavno sklene pogodbo o zaposlitvi tudi oseba, ki še ni polnoletna, vendar pa ne sme biti mlajša od 15 let.

Prepoved dela otrok

Delo otrok, ki so mlajši od 15 let, je načeloma prepovedano. Morebitna pogodba o zaposlitvi, ki bi jo sklenila takšna oseba, je tako nična.

Zakon pa določa tudi nekatere izjeme. Otrok, mlajši od 15 let, lahko tako izjemoma, proti plačilu, sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti.

Otrok, ki je dopolnil 13 let, lahko opravlja lažje delo tudi v drugih dejavnostih, a le pod določenimi pogoji. Takšno delo namreč lahko traja najdlje 30 dni v posameznem koledarskem letu in le v času šolskih počitnic. Poleg tega pa takšno delo ne sme ogrožati njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja.

Posebno varstvo mladoletnih delavcev

Mladoletni delavci (med 15 in 17 let), ki so veljavno sklenili pogodbo o zaposlitvi, uživajo posebno varstvo.

Mladoletni delavci tako ne smejo opravljati dela:


  • ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
  • ki objektivno presega njihove telesne in psihološke sposobnosti,
  • ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, nevarnim za zdravje,
  • ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
  • ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti,
  • ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij.

Omejitve glede delovnega časa in odmora

Mladoletni delavci imajo tudi omejitve glede delovnega časa. Ne smejo delati več kot od osem ur na dan in 40 ur na teden.

Če delajo vsaj štiri ure in pol na dan, imajo pravico do odmora med delom v trajanju najmanj 30 minut. Prav tako imajo pravico do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur ter pravico do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.

Prepoved opravljanja nočnega dela

Mladoletni delavci ne smejo delati ponoči med 22. uro in šesto uro naslednjega dne. Če opravljajo dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in četrto uro naslednjega dne.

Izjemoma in pod posebnimi pogoji se lahko odredi nočno delo v primeru višje sile.

Daljši letni dopust

Delavci med 15. in 18. letom starosti imajo pravico tudi do daljšega letnega dopusta. Poleg osnovnega dopusta jim tako pripada še dodatnih sedem dni dopusta.

 

VIR: DATA.SI