Ali vas mora banka obvestiti ob uvedbi ležarine?

Preverite, ali vas mora banka o uvedbi novega nadomestila za vodenje visokih stanj na računih obvestiti in kako.

Štiri banke  – Addiko, NLB, NovaKBM in SKB – ter Delavska hranilnica fizičnim osebam zaračunavajo nadomestila za upravljanje visokih stanj na računih – ležarine. Dobili smo vprašanje komitenta ene od njih, ki je po uvedbi ležarine sklenil večji depozit, a za novo nadomestilo ni vedel. Kasneje je ugotovil, da so ga pred nekaj meseci o tem res obvestili na hrbtni strani izpiska, a ob podpisu pogodbe ga na to nihče ni dodatno opozorili. Je to dovolj?

Banke morajo obveščati o spremembah 

O novem nadomestilu za vodenje visokih stanj na računih je ta ponudnik komitente obvestil na spletu, a obveščanje mora biti tudi neposredno. In da, dovolj je obvestilo na hrbtni strani mesečnega izpiska. Zakonodaja določa, da lahko banka enostransko predlaga spremembe pogojev pogodbe, a mora predlog sprememb najmanj dva meseca pred začetkom uporabe posredovati potrošniku. Ta pa spremembe lahko zavrne (brezplačno zamenja ponudnika) ali sprejme (ostane pri ponudniku) do začetka njihove veljavnosti. V praksi pa je pogosto tako, da naktivnost uporabnika pomeni, da nove pogoje sprejema – ker se ni izrazil drugače.
Potrošnik, ki je torej bil obveščen o napovedani spremembi na hrbtni strani izpiska in na dopis ni odreagiral, je nove pogoje s tem sprejel.

 ZPS nasvet:

Premislite, preden se odločite za vezavo (depozit) večjih zneskov. Tudi, če vaša banka ne zaračunava ležarine, to ne pomeni, da bo vedno tako. Če pride do spremembe in boste imeli denar zaklenjen v depozitu, boste zanj morali plačevati nadomestilo, ki bo lahko višje od prisluženih obresti. Depozita ne boste mogli kar tako prekiniti, vsaj ne brez dodatnih stroškov ali denarnih kazni. Z bančnega računa pa lahko denar kadarkoli premaknete drugam – na drugo banko ali v drugo naložbo.

 
je dolg lahko darilo logoJavno službo Obveščanja in izobraževanja potrošnikov sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI