Če hočeš iti daleč, pojdi z drugimi, Vojnik, Savinjska regija

Življenje je le drobec časa, ki nam daje priložnosti. Pa vendarle gremo včasih naprej, včasih nazaj. Tudi v Klubu podjetnikov občine Vojnik (KpOV), Savinjska regija, se nam to dogaja. Na prvi del afriškega pregovora smo že skoraj pozabili: »Če hočeš iti hitro, pojdi sam.« Mi želimo iti drug z drugim, pa četudi ne (pre)daleč.

Klub podjetnikov občine Vojnik (KpOV) stopa v tretje leto svojega delovanja. Cilji kluba, ki so zapisani v statutu, so še vedno isti in po vsej verjetnosti se bistveno ne razlikujejo od vseh ostalih klubov podjetnikov, ki delujejo na področju naše države.

Skupščine KpOV, ki se je odvijala na prvi pomladanski dan, se je udeležilo 45 odstotkov članov in kaže na to, da se podjetniki ta hip zagotovo v prvi vrsti srečujemo s pomanjkanjem primernih kadrov, nestabilnim domačim poslovnim okoljem, nevarnostjo nove velike krize.

 

Kljub vsemu je bilo leto 2018 za večino podjetnikov usmerjeno v  izpolnjevanje gore naročil, ki jih je prinesla konjunktura. Kako bo letos, je težko predvidevati. Ali je na vidiku res nova kriza ali ne, tega z gotovostjo ne more nihče napovedati.

 

Po zadnjih dostopnih podatkih Ajpesa iz leta 2017 (v času izdaje članka še ni bila znana informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov in zadrug v savinjski regiji za leto 2018) je delovalo v občini Vojnik 187 družb in 250 samostojnih podjetnikov. Število zaposlenih v družbah in pri samostojnih podjetnikih se nagiba čez 1000. Po samem deležu števila samostojnih podjetnikov se občina Vojnik uvršča celo na 8. mesto med 31. občinami savinjske regije, po številu družb pa na 11. mesto.

 

Da, kar veliko nas je in se med seboj ne poznamo dobro. Dobro pa je, da kot posamezniki vemo, kaj hočemo. Skupni interesi, združeni v KpOV, nam omogočajo, da postanemo bolj povezani in učinkovitejši. Vrednote, ki jih poskušamo živeti kot podjetniki, nam omogočajo, da se učimo izkoriščati svoje prednosti in ne zapravljamo časa s svojimi pomanjkljivostmi. Morda nam res še ni najbolje uspelo povezati se z vsemi. Ostaja še veliko prostora, da bi lahko bilo poznavanje in sodelovanje med podjetniki še boljše, vendar smo na dobri poti. Postali smo odličen sogovornik predstavnikom občinske uprave. Vsi si želimo dobre pogoje za delovanje in razvoj podjetništva. V občini Vojnik je dovolj posluha za dejavno partnerstvo in komunikacijo, ki redno poteka tudi z županom. Na ta način so lahko zgodbe bolj uspešne. Smer, po kateri gremo, je zagotovo prava. O tem kažejo izkušnje podjetij v drugih občinah, ki so jim občine pomagale z dobrimi rešitvami in so jih podjetniki delili na 4. Akademiji SBC (Slovenski klub podjetnikov).

 

Naša pot je pot povezovanja in deljenja izkušenj med podjetniki, prenosa informacij in dobrih praks. O tem potrjuje organizirana delavnica o pridobivanju nepovratnih sredstev. Udeležba s strani podjetnikov je bila sicer bolj skromna. Podjetniki, ki so kandidirali na razpisih, pa so bili uspešni. In to šteje!

Delujemo ali živimo v isti občini in verjamemo, da je vsem v interesu, da je naša občina –občina zadovoljnih podjetnikov, zaposlenih in ne nazadnje vseh občanov. Naši cilji morajo biti usmerjeni v tekmovalnost – zdravo tekmovalnost – na podlagi znanja in izkušenj. Je pa res, da nič ni prepuščeno naključju. Veliko tega, kar se nam zgodi v življenju, je odvisno od aktivne in odgovorne vloge, ki jo vsaj posameznik igra v svojem lastnem življenju. Saj se strinjate, mar ne? Življenje nam ponuja priložnosti. Samo prepoznati jih moramo.

Vabimo vas, da se nam pridružite in nas spremljate na naši spletni strani www.kpov.si. Letos pripravljamo nekaj zanimivih vsebin, na katere ste poleg podjetnikov povabljeni vsi, ki želite biti ustvarjalni, deliti svoje znanje in izkušnje ter premikati meje.

 

Tekst: Sonja Bastl

Foto: Amadej Bastl

 

VIR:VOJNIK.SI