Cena bencina in dizla ne bo več regulirana s strani države? - savinjska.info

Cena bencina in dizla ne bo več regulirana s strani države?

Statistično gledano ima avto vsak drugi Slovenec, zato je cena bencina in dizla še kako pomembna. Trgovinska zbornica si prizadeva, da bi se vlada v celoti umaknila iz regulacije cen naftnih derivatov.

V Sloveniji je cena bencina in dizla še vedno regulirana

Skoraj vse članice EU cene bencina in dizla oblikujejo prosto – Slovenija je edina, kjer je cena bencina in dizla regulirana. Leta 2011 so sicer dosegli, da je na avtocestah prišlo do deregulacije. Bencinski servisi ob avtocestah in hitrih cestah so lahko pričeli sami določati, kakšna bo cena bencina in dizla. V praksi to pomeni, da se cene ob avtocestah in hitrih cestah razlikujejo glede na ponudnika in lokacijo.

Izračun regulirane cene

Regulirana cena bencina in dizla se sicer oblikuje na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih podzakonskih aktov. V skladu z uredbo se cene nafte spreminjajo vsakih 14 dni. V obdobju od 8. 9. 2020 do 21. 9. 2020 cena bencina in dizla za 1 liter še vedno ostaja 1 evro.


Vrsta derivataNeosvinčen 95-oktanski bencin
(v evrih)
Dizelsko gorivo
(v evrih)
Drobnoprodajna cena za liter1,0001,000
Prodajna cena brez dajatev0,394990,390640
Trošarina0,368420,36442
Taksa CO20,039790,04671
Dodatek za zagotavljanje prihrankov energije0,007360,008
Prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije0,009110,0099
Davek na dodano vrednost0,180330,18033

Prizadevajo si, da bi se vlada umaknila iz regulacije cen

Trgovinska zbornica si prizadeva, da bi se vlada tudi sicer umaknila iz regulacije cen naftnih derivatov. Trenutna maloprodajna cena bencina in dizla je namreč takšna, da marža distributerja predstavlja le okoli 6 odstotkov. 40 odstotkov cene prinese naftni derivat, prestali odstotki pa so namenjeni fiskalnim dajatvam. Kljub temu da je trenutna cena bencina in dizla v Sloveniji 1 evro za liter, cena bencina in dizla sicer v Sloveniji ni najnižja ravno zaradi višje stopnje obdavčevanja.

 

VIR: DATA.SI