fbpx

ČEZ ALPE IN DOLINE DO TURISTIČNE ZNAMKE SAŠA REGIJE – SAVINJSKA

Znamka Savinjska povezuje turistično ponudbo od izvira Savinje do topolške termalne vode.

Savinjska in Šaleška dolina turistu ponujata izkušnjo Slovenije v malem. Med dvatisočaki Kamniško-Savinjskih Alp in vrelci termalne Slovenije, med gorskimi vasmi in najmlajšim slovenskim mestom Velenje je le kratek skok. Pohajkovanje čez Alpe in doline severne Slovenije omogoča paleto doživetij, od pohodništva in kolesarjenja do alpskih vinogradov in wellnessa.

Nova regijska znamka Savinjska – čez Alpe in doline povezuje dve vodilni destinaciji Slovenije – Zgornjo Savinjsko z ikonično Logarsko dolino, ki je po Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma del Alpske Slovenije, ter Šoštanj/ Topolšico in Velenje, ki sta del Termalne Slovenije. Gre za pomembno nadgradnjo povezovanja med 10 občinami, vključenimi v projekt Turizem Savinjsko Šaleške doline, ki ga vodi razvojna agencija SAŠA.

RAZVOJNA AGENCIJA SAŠA ORA

Izjava direktorice razvojne agencije SAŠA mag. Biljana Škarja:

»Verjamem, da bo nova znamka SAVINJSKA učinkoviteje promovirala našo regijo in spodbujala sodelovanje turističnih deležnikov. V razvojni agenciji SAŠA v zadnjem letu delamo na velikem preboju v privlačnem povezovanju turistične ponudbe in skupnem nastopu na globalnem turističnem trgu.«

Snovanje regijske znamke je RA SAŠA zaupala agenciji za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa. V razvojni proces so vključili široko mrežo deležnikov in turističnih ponudnikov, saj je glavni cilj spodbujanje povezovanja in uspešnejšega trženja turizma v regiji. Več kot 30 ključnih partnerjev, ki so se odzvali vabilu, je na seriji delavnic soglasno potrdilo ključna izhodišča in ime nove skupne regijske znamke SAVINJSKA – ČEZ ALPE IN DOLINE.
Na ravni Slovenije je regijska znamka edinstvena, saj povezuje visoke Alpe in gorske vasice s slikovitimi dolinami in mesti.

Skupino desetih občin druži naravni element vode v vseh oblikah – od ledenika, ki je oblikoval svetovno znano Logarsko dolino, do hudourniškega izvira Savinje v slapu Rinka, od brzic med Lučami in Mozirjem do sotočja z reko Pako, od Velenjskega jezera do termalnega izvira v Termah Topolšica. Slogan poleg narave orisuje tudi izkušnjo gosta, ki se ima na oddihu v Savinjski najlepše, če vandra ČEZ ALPE IN DOLINE.

Skupaj z Nejo Petek iz agencije Nea Culpa so najprej izbrali novo ime za raznoliko turistično destinacijo. Po več sestankih so družno izbrali ime Savinjska čez Alpe in doline, saj so zaobjeli tako Logarsko dolino kot Savinjsko in Šaleško dolino, ki vključuje tudi ogled mesta Velenje. Glede na to, da je v projekt vključenih deset občin, so pripravili deset zgodb, s katerimi bi lahko pritegnili turiste, in dodali eno krovno zgodbo, ki vse zaobjema, je dodala Jana Apih iz podjetja Tovarna trajnostnega turizma.

“Programi so razdeljeni v tri tematske sklope: programi za aktivne turiste, za sprehajalce oziroma za družine in za tiste, ki radi uživajo, se razvajajo. Se pa vsi trije sklopi med sabo tudi prepletajo,” je izjavil Marko Slapnik, dober poznavalec turizma v regiji.

V projektu, ki ga je vodila območna razvojna agencija regije Saša, vrednem 114 tisoč evrov (97 tisoč evrov je nepovratnih sredstev Evropske unije), je poleg turističnih ponudnikov doline sodelovala kopica strokovnjakov s področja turizma. Vsi so si bili edini v tem, da turisti ne hodijo v nove kraje le na oglede, temveč želijo tudi kaj doživeti. “Ker se zavedamo da štiri stene in voda nista dovolj, si želimo povezovanja, da lahko turistu ponudimo več. “Vrtičkarski turizem nima prihodnosti,” je dejal direktor Term Topolšica Bojan Trifković.

FOTO: TERME TOPOLŠICA

Z projektom in novo znamko SAVINJSKA-ČEZ ALPE IN DOLINE predvidevajo da bodo turistični obisk povečali za 2 do 3 odstotke, kar je zadovoljivo, ker si masovnega turizma pravzaprav ne želijo. Sezono želijo raztegniti in obiskovalcem ponuditi kaj tudi zunaj glavne turistične sezone. Želijo tudi, da gostje dlje časa ostanejo in bolje spoznajo to dolino. Ni vse v številkah, temveč predvsem v doživetjih.

Na podlagi analize obstoječe turistične ponudbe so se strokovni sodelavci razvojne agencije SAŠA odločili razvijati aktivne turistične programe za raziskovalce in avanturiste, sprostitvene programe za hedoniste in gurmane, programe z etnografsko noto za nostalgike ter igrivo obarvane programe za družine. Na delavnicah s turističnimi ponudniki je med novembrom in februarjem nastalo enajst novih integralnih turističnih produktov in doživetij, v nadaljevanju pa še enajst paketov za trženje turistične ponudbe.

Programe so že v fazi priprave povezali z novo zapisanimi identitetami in zgodbami posameznih občin oziroma
mikrodestinacij, pa tudi s skupno zgodbo, ki dve vodilni destinaciji slovenskega turizma, Zgornjo Savinjsko ter Šoštanj/Topolšico in Velenje, povezuje v privlačno regijsko znamko SAVINJSKA – ČEZ ALPE IN DOLINE.

MESTNA OBČINA VELENJE

Najobsežnejši integralni turistični produkt, 5-zvezdični alpski wellness, povezuje sprostitev v Termah Topolšica, sprehod po Mozirskem gaju in Alpskem vrtu, tradicionalno in inovativno gastronomijo, zeliščno čarovnijo ob Savinji in udobno bivanje s čutnim doživljanjem Logarske doline.

MOZIRSKI GAJ

»Priprava integralnih turističnih produktov je spodbudila povezovanje različnih deležnikov v turizmu, ki si sodelovanja želijo tudi v bodoče. Verjamemo, da bodo občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline ob dobrih rezultatih vse bolj stavile na skupen nastop na visoko konkurenčnem turističnem trgu«, je povedala direktorica razvojne agencije SAŠA, mag. Biljana Škarja.

Obljubljajo, da se ne bo končalo le pri desetih programih in skupnem imenu destinacije. Produkti se bodo širili po vsebini in po samem območju. Kot je povedala direktorica razvojne agencije SAŠA, mag. Biljana Škarja, so odprti tudi za povezave s Spodnjo Savinjsko dolino.