ZANIMIVOSTI

ChatGPT in domače naloge: poguba ali preobrazba?

ChatGPT je sistem, ki z uporabo umetne inteligence generira nove vsebine na podlagi obstoječih besedil. Tako lahko na primer napiše esej za poljuben podan naslov, ali reši matematične enačbe, pri čemer pokaže tudi postopek reševanja. Zato ni presenetljivo, da številne skrbi, kako učenci ChatGPT in podobne tehnologije uporabljajo kot bližnjico za pomoč pri domačih nalogah.

Težava »goljufanja« pri domačih nalogah seveda nima preproste rešitve. Nesmiselno bi na primer bilo učencem prepovedati uporabo umetne inteligence ter od učiteljev pričakovati, da bi vse domače naloge prečesali in preverili, ali so res samostojno delo učencev. Proces izobraževanja se še posebej v zadnjih letih intenzivno prilagaja novim digitalnim tehnologijam ter jih vključuje v svoje delovanje; tudi pristop do umetne inteligence v šolah mora slediti temu vzorcu.

Umetna inteligenca ima velik potencial, da olajša delo učiteljem s pripravo materialov in administrativnimi nalogami. Hkrati pa morajo šole tudi premisliti in po potrebi preoblikovati sistem domačih nalog na način, ki upošteva, da imajo učenci pri takšnih samostojnih učnih dejavnostih možnost uporabe umetne inteligence. V preteklosti so šolam podoben izziv že prinesli elektronski kalkulatorji, urejevalniki besedila in spletni brskalniki, tako da tudi umetna inteligenca v tem pogledu ni nič novega.

Prepoved uporabe novih tehnologij bo privedla le do skrivanja in goljufanja. Namesto tega je pomembno, da učitelji umetno inteligenco vključijo v svoj učni proces: da razumejo, kako deluje, ter kako lahko svoje učence nagovorijo k smiselni in etični uporabi novih orodij. Otroke in mladostnike je smiselno čim prej naučiti, v kolikšni meri lahko zaupajo informacijam, generiranim z umetno inteligenco, ter kako nasloviti dilemo med uporabo generativnih orodij in jemanjem zaslug za delo, ki ga sami niso opravili.

V današnjem času si težko predstavljamo, da bi otrokom v šoli prepovedali uporabo spletnih brskalnikov pri domači nalogi. Če bo proces vključevanja umetne inteligence v izobraževalnih ustanovah dobro zastavljen in dosledno izveden, bomo morda v prihodnosti tudi umetno inteligenco videli na enak način.

Vir: The Conversation, 27. 7. 2023

 

vir: safe.si