ZANIMIVOSTI

CHF krediti: razsodba Vrhovnega sodišča razkriva problematične vidike bančnih pogodb v škodo potrošnikov

Oktober letošnjega leta je bil zaznamovan s prelomno sodbo Vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevku za ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Pomen sodbe se ne kaže le v rešitvi konkretnega primera, temveč tudi v širšem kontekstu predstavlja ključni mejnik v zaščiti potrošnikov, ki so bili oškodovani zaradi neodgovornega kreditiranja bančnega sektorja.

Zakonsko ureditev problematike CHF kreditov je Ustavno sodišče razveljavilo

Spomnimo, februarja lani je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih.

Cilj zakona z uvedbo tako imenovane valutne kapice je bila z našega stališča dobra rešitev, saj bi potrošnikom omogočila pošteno odplačilo najetega kredita pod pogoji, ki so jih ob sklenitvi kreditne pogodbe lahko upravičeno pričakovali.

Vendar ga je kasneje Ustavno sodišče z odločbo razveljavilo, kar je pustilo to problematiko še naprej brez rešitve, potrošnike pa v situaciji, kjer so primorani vlagati tožbe na sodiščih, da bi zagovarjali svoje pravice.

Kaj je v zgoraj omenjeni sodbi odločilo Vrhovno sodišče?

V svoji odločitvi je sodišče poudarilo, da banka ni zadostno informirala kreditojemalca o tveganjih, povezanih s sklenitvijo pogodbe in bi morala podrobneje pojasniti specifično naravo valutnega tveganja, kot tudi možne posledice, ki bi lahko prizadele kreditojemalca.

Poleg tega je sodišče ugotovilo, da so bila tveganja nepravično razporejena v korist banke, saj je kreditojemalec prevzel neomejeno valutno tveganje, medtem ko banka zaradi svojih zaprtih deviznih pozicij ni imela izpostavljenosti valutnemu tveganju.

Takšno nepravično porazdelitev tveganj je sodišče ocenilo kot nepošteno prakso, ki je bila izrazito v škodo kreditojemalca.

Sodba Vrhovnega sodišča tako ne le potrjuje problematične vidike tovrstnih pogodb in ravnanja bank v škodo potrošnikov, na katere v Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjamo že od izbruha afere s krediti v švicarskih frankih, ampak postavlja tudi jasen okvir v ostalih pravnih bitkah v korist oškodovanih kreditojemalcev.

 

vir: zps.si

 

CHF krediti: Ustavno sodišče Republike Hrvaške razsodilo v korist potrošnikov