Delavnica identifikacije okoljskih problemov v občini Šmartno ob Paki, Savinjska regija - savinjska.info

Delavnica identifikacije okoljskih problemov v občini Šmartno ob Paki, Savinjska regija

V času od 17.5. do 18.5.2019 bo Visoka šola za varstvo okolja v Šmartnem ob Paki, Savinjska regija, izvedla terensko delo v okviru predmeta Praktikum okoljskih projektov.

V sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki bomo praktično izvedli pripravo idejnih projektov iz aktualnih lokalnih okoljskih tematik. Gre za aplikacijo šolske vsebine v realnem lokalnem okolju, s čimer študentje pridobijo konkretno uporabno znanje, lokalna skupnost pa nabor idejnih projektnih zasnov za razpise. Na delavnici bodo študentje 3. letnika VŠVO, vabljeni pa so predstavniki: Občine Šmartno ob Paki, ORA SAŠA, Kmetijske zadruge Šaleška dolina in občani Šmartnega ob Paki.

 

Program terenskega dela pri predmetu OTP 2019

 

VIR:SMARTNOOBPAKI.SI