Delovni zvezek – ali ga lahko vrnem nazaj?

Delovni zvezek, šolske knjige in potrebščine – ali ste na začetku šolskega leta kupili izdelke, ki jih ne potrebujete?  Delovni zvezek lahko pod določenimi pogoji vrnete in zahtevate vračilo kupnine. Ali veste kakšne so vaše pravice, ko gre za vračilo izdelkov? Ali ne veste ali lahko vrnete izdelek, ki ste ga kupili pred kratkim? Za pomoč se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Zakon o varstvu potrošnikov določa pravice in dolžnosti potrošnikov. Za potrošnika se šteje oseba, ki pridobiva blago in storitve za namene izven svoje poklicne dejavnosti.

Ali ste kupili delovni zvezek ali drugo potrebščino za katero ste ugotovili, da je ne potrebujete? Ali jih lahko vrnete?

Delovni zvezek, knjige in potrebščine brez napak

Če želite vrniti delovni zvezek, šolske knjige ali ostale potrebščine, morate preveriti ali imajo kupljeni izdelki napako.

Izdelke, ki so brez napake, lahko vrnete, če je tako predvideno z internimi akti prodajalca. Nekateri prodajalci omogočajo vrnitev kupnine ali zamenjavo izdelka brez napake v določenem roku (npr. v roku 8 dni). Nekateri prodajalci omogočajo vrnitev kupnine s priloženim računom, spet drugi prodajalci tega ne omogočajo. Veljavna zakonodaja od prodajalcev ne zahteva, da omogočijo vračilo kupnine oz. vračilo izdelka brez napake.

Delovni zvezek, knjige in potrebščine, ki imajo napako

Če ima delovni zvezek, šolska knjiga ali druga potrebščina napake, je potrebno ravnati v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Zakon določa, da mora prodajalec potrošniku izročiti blago v skladu s prodajno pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Ali veste kakšna je razlika med garancijo in stvarno napako?

Šteje se, da gre za stvarno napako:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste. Prav tako se upoštevajo prodajalčeve izjave o značilnostih blaga.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake. O napaki je potrebno obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo. Obvestilo o napaki lahko pošljete tudi pisno v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo dve leti od nakupa.

 

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.) – FOTO: PIXABAY