Dodana nova postajališča pri prevozu za starejše občane 2020, Rogaška Slatina, SAVINJSKA REGIJA

Občina Rogaška Slatina, SAVINJSKA REGIJA, obvešča, da bo s sredo, 22. januarja 2020, pričel veljati dopolnjen vozni red brezplačnega tedenskega avtobusnega prevoza za starejše. Novi vozni redi bodo nalepljeni na avtobusnih postajališčih.

Občina Rogaška Slatina obvešča zainteresirano javnost, da bo s sredo, 22. januarja 2020, pričel veljati spremenjen in dopolnjen vozni red brezplačnega tedenskega avtobusnega prevoza za starejše.

 

Tudi v prihodnje bo mini avtobus s 16 sedeži (minibus) vozil vsako sredo dopoldan med 8.30 in 12.30 uro.

 

Spremembe in dopolnitve voznega reda pa so tri:

 

– na progi 1 (Ratanska vas, Podplat, Kostrivnica, obrtna cona Negonje, Rogaška Slatina), kjer je dodano novo postajališče »Cesta na Boč -20 m od obvoznice, smer Boč pri kovinskem mostu hišna številka Irje 50« odhod ob 9:05, in posledično spremenjena ura odhoda na postajališču »Jagros trgovski center, Delavska hranilnica Prvomajska ulica«, na 09:07.

 

– na progi 2 (Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče, Rogaška Slatina) kjer je dodano novo postajališče »na koncu Stritarjeve ulice, 10 m pred obvoznico (na pločniku), odhod ob 9:11.

 

– na progi 3 (Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, Brestovec (pokopališče) Rogaška Slatina kjer je dodano novo postajališče »Nimno, nadkrito avtobusno postajališče«, odhod ob 9:40, in posledično spremenjena ura odhoda na postajališču »Rajnkovec, čistilna naprava« na 09:36.

 

 

Priloge:

Vozni red prog 1-3

 

PROGA 1

 

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Vozni red

brezplačnega avtobusnega prevoza za starejše

 

Ratanska vas, Podplat, Kostrivnica, obrtna cona Negonje, Rogaška Slatina (proga 1)

 

ODHOD v

Rogaško

Slatino Postajališče, vstopno – izstopna postaja

8:30 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

8:35 Ratanska vas, avtobusno postajališče

8:40 Tekačevo, avtobusno postajališče

8:42 Podplat; pri Pošti (novi), izvoz iz bencinskega servisa Petrol

8:44 Sp. Kostrivnica, avtobusno postajališče (Kraljevi vrelec, kozolec)

8:46 Brezje pri Podplatu (Kmetija Erjavec)

8:47 Sp. Gabernik, avtobusno postajališče (Servis Strašek)

8:50 Sp. Gabernik (pri Venku, Gajšek)

8:51 Zg. Gabernik, pri kapeli, (črpališče min. vode)

8:52 Podturn (pri Ban / Dori), odcep za Gajšek

8:54 Gabrovec pri Kostrivnici (pri Gobec/Goček),

8:56 Zg. Kostrivnica center, pri gasilskem domu

8:56 Čača vas, avtobusno postajališče

8:57 Žagaj pod Bočem, avtobusno postajališče

8:59 Negonje obrtna cona – parkirišče pred Merkurjem / Eurospinom

9:01 Irje, Bar Golob

9:05 cesta na Boč 20 m od obvoznice, smer Boč pri kovinskem mostu hišna št. Irje 50

9:07 Jagros trgovski center, Delavska hranilnica Prvomajska ulica

9:10 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

Dolžina proge 20 km, okvirni čas vožnje 40 minut

Povratek za smer Kostrivnica je v nasprotni smeri prihoda: Iz glavne avtobusne postaje Rogaška Slatina odpelje avtobus ob 10,45 uri. Izpred trgovskega centra Jagros v Prvomajski ulici (bivši KORS) je odhod ob 10,50 uri. Iz obrtne cone Negonje (parkirišče pred Merkurjem/Eurospin), odpelje ob 10,55 uri. Pot nadaljuje v smeri: Žagaj pod Bočem, Čača vas, Zg. Kostrivnica center, Gabrovec pri Kostrivnici, Podturn, Zg. Gabernik, Sp. Gabernik, Brezje pri Podplatu, Sp. Kostrivnica (Kraljevi vrelec, kozolec), Podplat, Ratanska vas, Tekačevo, Rogaška Slatina.

 

• Telefonska številka NOMAGO, Poslovna enota Rogaška Slatina. (03) 819 25 10 in

• Telefonska številka Občine Rogaška Slatina (03) 818 17 00.

 

PROGA 2

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Vozni red

brezplačnega avtobusnega prevoza za starejše

 

 

Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče, Rogaška Slatina (proga 2)

 

ODHOD v Rogaško Slatino Postajališče, vstopno – izstopna postaja

9:10 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

9:11 na koncu Stritarjeve ulice, 10 m pred obvoznico (na pločniku)

9:12 Ferštaj; odcep iz obvoznice za Vrtnarstvo in Sv. Florijan

9:13 Cerovec pod Bočem, avtobusno postajališče Cerovec II (pri kapeli)

9:14 Cerovec pod Bočem, avtobusno postajališče Cerovec III (križ, odcep Calska g.)

9:15 Zg. Sečovo (kmetija Janžek)

9:17 Sv. Florijan, gasilski dom, avtobusno postajališče

9:19 Sv. Florijan II, avtobusno postajališče

9:20 Strmec pri Sv. Florijanu, avtobusno postajališče

9:21 Strmec pri Sv. Florijanu 1, avtobusno postajališče (križišče za Tuncovec)

9:22 GIC gradnje

9:25 Tuncovec, avtobusno postajališče (pri obvoznici)

9:27 Sp. Sečovo, avtobusno postajališče (križišče)

9:29 Steklarna, avtobusno postajališče

9:33 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

Dolžina proge 15 km, okvirni čas vožnje 23 minut

Povratek za smer:

Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče je enak smeri prihoda. Iz glavne avtobusne postaje Rogaška Slatina odpelje ob 11,30 uri. Pot nadaljuje v smeri: Ferštaj, Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče, Rogaška Slatina.

 

Izvajalec voženj bo podjetje NOMAGO (bivši Izletnik).

 

• Telefonska številka NOMAGO, Poslovna enota Rogaška Slatina. (03) 819 25 10 in

• Telefonska številka Občine Rogaška Slatina (03) 818 17 00.

 

 

PROGA 3 

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Vozni red

brezplačnega avtobusnega prevoza za starejše

 

Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, Brestovec (pokopališče) Rogaška Slatina (proga 3)

 

ODHOD v Rogaško Slatino Postajališče, vstopno – izstopna postaja

9:33 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

9:36 Rajnkovec, čistilna naprava (spremenjena ura odhoda)

9:40 Nimno, nadkrito avtobusno postajališče

9:42 Pristavica, odcep za Rajnkovec, Kamence (Škrabi)

9:43 Rajnkovec – Kamence, Trgovina s kmetijskimi stroji (Fux)

9:45 Brestovec (Bračun)

9:46 Ceste (križišče za Škrabi)

9:48 Ceste (Sajko, Drofenik, sončna elektrarna)

9:50 Jurg gostišče

9:51 Plat križišče (Križnik)

9:55 Kačji dol (Klančki, Stojan)

9:57 Male Rodne; križišče odcep za Tekačevo (Kokot)

9:58 Topole, križišče (Osek, Hierl)

9:59 Topole, leseno avtobusno postajališče (pri oddajniku, rezervoarju)

10:00 Topole, križišče za Rogaško Slatino – Vid Ivanuševa (Škodič, Ivanuš)

10:03 Velike Rodne križišče (odcep Jankovič, križ, spomenik)

10:04 Velike Rodne, križišče pri kapeli (Rusi)

10:06 Brestovec pri pokopališču (Rusi, Cvetličarna Ružiča)

10:08 Kidričeva ulica (Janezov hram, Afrodita)

10:10 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

Dolžina proge 16 km, okvirni čas vožnje 37 minut

 

Povratek za smer Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, je enak smeri prihoda. Iz glavne avtobusne postaje Rogaška Slatina odpelje ob 12,00 uri. Pot nadaljuje v smeri: Pristavica, Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Jurg, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, V. Rodne, Brestovec – pokopališče, Rogaška Slatina.

• Telefonska številka NOMAGO, Poslovna enota Rogaška Slatina. (03) 819 25 10 in

• Telefonska številka Občine Rogaška Slatina (03) 818 17 00.

 

VIR: ROGASKA-SLATINA.SI