OBČINE SAVINJSKE REGIJE

OSNUTEK SKLEPA VLADE ZA ODSTRANITEV OGROŽENIH OBJEKTOV, REČICA OB SAVINJI, SAVINJSKA REGIJA

Dokumenti, priloge
 
Priloga
Osnutek sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Rečica ob Savinji

 

 

vir: obcina-recica.si