Dolgovi zapustnika – marsikdo se dedovanju odpove! - savinjska.info

Dolgovi zapustnika – marsikdo se dedovanju odpove!

Dolgovi zapustnika lahko za dediča pomenijo veliko breme, v kolikor gre za visoke dolgove. V slednjem primeru se prav iz tega razloga marsikdo odpove dedovanju, saj potem ni odgovoren za zapustnikove dolgove.  Za to se ponavadi odločijo dediči, če so dolgovi zapustnika večji od njegovega premoženja.

Veste, kaj vse spada pod dolgove zapustnika in kdaj dolgovi zapustnika nastanejo? V zvezi s tem obstajajo tudi določena pravila in omejitve!

Zakon o dedovanju med drugim ureja tudi dedovanje dolgov. Z dedovanjem zapustnikovega premoženja preidejo na dediča tako premoženje in pravice kakor tudi obveznosti oz. dolgovi zapustnika. Odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove ni možno vnaprej izključiti. Dolgovi zapustnika so dolgovi oz. obveznosti, ki izhajajo od samega zapustnika in s smrtjo zapustnika ne ugasnejo, temveč preidejo na dediče. Tako nastanejo šele po uvedbi dedovanja.

Kaj vse spada pod dolgove zapustnika?

Poleg dolgov zapustnika, dediči odgovarjajo tudi za dolgove zapuščine.

Dolgovi zapustnika in zapuščine so:


  • obveznosti oz. dolgovi zapustnika, ki so nastali še za čas njegovega življenja;
  • stroški za pogreb zapustnika;
  • stroški za popis in ocenitev zapuščine;
  • stroški za zavarovanje zapuščine;
  • stroški skrbnika zapuščine in upravitelja zapuščine.

Dolgovi zapustnika – ali vsi dolgovi»padejo« na dediče?

Dedič je odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. Vendar pozor – dedič ne odgovarja le s podedovanim premoženjem, ampak tudi s svojim premoženjem.

Obstaja pa tudi možnost, da dedič ne bo odgovarjal za zapustnikove dolgove, če zapustnikovi upniki zahtevajo ločitev premoženja. Slednje pomeni, da se zapuščina loči od dedičevega premoženja. V tem primeru upniki lahko zahtevajo plačilo terjatev samo iz zapuščinskega premoženja.

Kako je z zapustnikovimi dolgovi, če je več dedičev?

Če je več dedičev, so ti nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža. Med dediči se delijo dolgovi v sorazmerju z njihovimi dednimi deleži, če ni v oporoki določeno drugače.

 

VIR: DATA.SI