SLOVENIJA

Evropska komisija na obisku v Savinjsko-Šaleški regiji

Ob potrditvi Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je Slovenijo obiskala delegacija Evropske komisije, ki jo vodi Sofia Alves, direktorica v Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko. Skupaj s predstavniki Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pod vodstvom državnega sekretarja mag. Marka Koprivca so danes obiskali Savinjsko-Šaleške regijo.

Državni sekretar mag. Marko Koprivc je izrazil zadovoljstvo, da sta » bila skupaj s Programom evropske kohezijske politike  2021-2027 potrjena tudi Območna načrta za pravični prehod za obe premogovniški regiji. V Sloveniji sta dve premogovniški regiji. Poleg Savinjsko Saleške (SAŠA) regije, kjer smo danes, tudi Zasavje,« je povedal Koprivc in dodal, da je za pravični prehod obeh regij namenjenih dobrih 250 milijonov evrov.

Kot je pojasnil, bodo prvi razpisi za evropske kohezijska sredstva predvidoma v mesecu marcu. »Na vseh nas pa je, da s kvalitetnimi projekti prispevamo k temu, da bo prehod premogovniških regij za vse vključene deležnike čim lažji in v korist vseh prebivalcev v regiji,« je še poudaril Koprivc.

Direktorica v Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko Sofia Alves je v nagovoru poudarila pomen prehoda na podnebno nevtralnost. Po njenih besedah so premogovniške regije postavljene pred zelo velike izzive in prav reševanju teh težav je namenjen sklad, ki ga prinaša novo finančno obdobje – Sklad za pravični prehod.

»V okviru Evropskega zelenega dogovora je bil vzpostavljen mehanizem pravičnega prehoda prav zato, da nobena regija ne bi bila zapostavljena. Vključuje sklad za pravični prehod, ki bo v obdobju 2021–2027 namenil 19,2 milijarde evrov regijam, ki jih je prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo najbolj prizadel. »Od vseh na državni, regionalni in lokalni ravni v Sloveniji pričakujemo, da bodo pripomogli k hitrejši uveljavitvi dobrih projektov – zato je leto 2023 ključno za zagon investicij. Izkoristimo to priložnost in naredimo iz pravičnega prehoda zgodbo o uspehu prihodnjih generacij v tej regiji,« je dejala Alves.

Obisk je bil priložnost za pogovor in posvetovanje z lokalnimi oblastmi. V imenu županov  regije je goste pozdravil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol: »Prišel je čas, ko moramo spremeniti način razmišljanja. Čutimo odgovornost do okolja, skupnosti in če bomo med ljudmi ustvarili prepotrebno zaupanje bomo vse spremembe v sklopu prestrukturiranja veliko lažje naredili. V SAŠA premogovni regiji smo pripravljeni, vendar potrebujemo partnerje – državo in Evropsko komisijo, ki bi se jim za dosedanje sodelovanje rad zahvalil. Večkrat sem poudaril, da ni vse v finančnih sredstvih, veliko je v ljudeh. Verjamem, da bo proces izstopa iz premoga uspešen, ker to znamo in zmoremo.”

O izzivih, ki regijo čakajo v naslednjih letih, pa tudi o konkretnih projektih so goste seznanili:

mag. Biljana Škarja, direktorica Razvojne agencije SAŠA; Mojca Šteblaj, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje; Viktor Vračar, generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj; mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje; mag. Iztok Mori, direktor Uprave Mestne občine Velenje; Karla Sitar, vodja urada Mestne občine Velenje za gospodarski razvoj in prestrukturiranje. Po koncu razprav je sledil tudi terenski ogled doline.

 

vir: gov.si