Evropska sredstva za razvojno-raziskovalne projekte za odpravo posledic COVID-19 - savinjska.info

Evropska sredstva za razvojno-raziskovalne projekte za odpravo posledic COVID-19

V Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 5 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4 milijone evrov.

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila javna agencija SPIRIT, je sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov in investicijskih projektov za vzpostavitev proizvodnih kapacitet, povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove projekte oziroma uspešno zaključijo že začete projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere. Cilj je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 projektov, s čimer se bo ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

 

VIR: GOV.SI