Intelektualna lastnina – kako jo zavarovati? - savinjska.info

Intelektualna lastnina – kako jo zavarovati?

Intelektualna lastnina je izraz, ki zajema obliko lastnine, ki izvira iz človeškega razuma. Intelektualno lastnino lahko razdelimo na 3 sklope: avtorsko pravico in sorodne pravice, industrijsko lastnino ter druge pravice. Ste že kdaj sklenili avtorsko pogodbo? Se sprašujete koliko davka boste plačali od prihodka od dela po avtorski pogodbi? Ste seznanjeni s pravicami, ki jih pridobite, če registrirate blagovno znamko?

Zavarovana intelektualna lastnina

Stvaritelj intelektualne lastnine lahko svojo lastnino zavaruje. Ta intelektualna lastnina oz. umska stvaritev posameznika pa mora biti opredmetena. Šele, ko je opredmetena, se jo lahko komercialno izkorišča. To pa je tudi pogoj, da se intelektualna lastnina, ki se nanaša na gospodarsko korist, lahko zavaruje.

Skupna načela pravic intelektualne lastnine

  • pravic intelektualne lastnine ne sme nihče izkoriščati brez soglasja imetnika pravice,
  • varstvo pravic se nanaša le za gospodarsko dejavnost, negospodarska in osebna uporaba je prosto dovoljena,
  • pravice so veljavne le na tistem območju, za katerega so bile podeljene,
  • pravice intelektualne lastnine (z izjemo znamke in geografske označbe) so časovno omejene.

Pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, vplivajo na konkurenčnost subjektov na trgu, razvoj in investicije. Pravice intelektualne lastnine so ključnega pomena za gospodarsko dejavnost in rast ter njihovim imetnikom in splošneje gospodarstvu prinašajo pomembne koristi.

Intelektualna lastnina – zakaj jo zavarovati?

Intelektualna lastnina in pravice intelektualne lastnine so zasebne narave, zato morajo za njihovo uveljavljanje poskrbeti imetniki sami.  Intelektualna lastnina je pomemben del premoženja podjetja. Predstavlja neopredmetena sredstva, ki jih je za optimalno dosego vrednosti potrebno ustrezno zaščititi in upravljati z njimi.


Če je naša intelektualna lastnina zavarovana, smo v prednosti, ker:

  • registrirana pravica intelektualne lastnine predstavlja edino dovoljeno obliko tržnega monopola,
  • s ponudbo uporabe naše intelektualne lastnine (npr. licence in prodaje pravic) pridobimo možnost dodatnih virov prihodkov,
  • imamo boljše pogajalsko izhodišče pri pogajanjih za pridobivanje investicij, bančnih posojil, morebitni prodaji podjetja – pravice intelektualne lastnine spadajo v neopredmetena sredstva podjetja,
  • smo zaščiteni pri oglaševanju naše intelektualne lastnine, zaradi večje prepoznavnosti in dodane vrednosti proizvoda, pa lahko iztržimo tudi višje marže pri nadaljnji prodaji izdelka.

Blagovna znamka – najbolj pogosta zaščitena intelektualna lastnina

Če ste podjetnik, imate blagovno znamko, po kateri vas potrošniki prepoznajo. Po njej se vaši izdelki razlikujejo od vseh drugih izdelkov. V njej so zajete vaše vrednote in je vaše največje bogastvo. V nekaterih državah lahko pridobite zaščito tudi, če vaša znamka ni registrirana; pomembno je le, da se uporablja. Vendar pa je vedno bolje, da jo registrirate in ste tako upravičeni do najboljše zaščite.

Glede na to, kaj želite zaščititi (besedo, lik, barvo, črke, številke, embalažo), so vam na voljo različne možnosti blagovnih znamk. Za registracijo blagovne znamke, mora znamka imeti razlikovalni učinek, ne sme pa opisovati, kaj prodajate.

 

VIR: DATA.SI