fbpx

Izdelava želodca vpisana v register nesnovne kulturne dediščine, Rečica ob Savinji, Savinjska regija

Občina Rečica ob Savinji, Savinjska regija, je ob izdatni pomoči Združenja izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca dosegla, da se je priprava zgornjesavinjskega želodca vpisala v Register nesnovne kulturne dediščine. Postopek smo začeli v letu 2015 v okviru izvajanja evropskega projekta Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalne skupnosti – Medgen borza, ko smo v okviru enega od zapisanih ciljev podali pobudo za vpis izdelave želodca v omenjeni register.

V novembru 2015 smo od Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine prejeli odgovor, da prijavljena kulturna dediščina odgovarja kriterijem, dokončno pa so pripravo zgornjesavinjskega želodca vpisali v register decembra 2018 pod številko Rzd-01-18-00020-03. V registru je sedaj vpisanih 67 enot  nesnovne kulturne dediščine. To predvsem pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezani orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine.

Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, in zagotavljajo občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbujajo spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti.

VIR:OBCINA-RECICA.SI

Inline
Inline