OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v mestu Zreče, Savinjska regija

Investicija predstavlja dograditev delno že izvedenega sistema odvajanja odpadne vode v dolžini 12.969 m. Z izvedbo kanalizacijskega sistema bomo ukinili vse pretočne greznice in druge načine odvajanja fekalnih odpadnih voda v okolje v aglomeraciji Zreče.

Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda v občini Zreče in zagotoviti v obstoječi aglomeraciji Zreče 98% priključenost stalno prijavljenih prebivalcev na centralno čistilno napravo Zreče.

Ob izgradnji kanalizacije na določenih območjih izvajamo tudi obnove vodovoda, sanacijo oz. rekonstrukcijo cest, meteorne kanalizacije, polagamo kabelsko kanalizacijo za optiko in elektriko, ter izgradnjo javne razsvetljave.

Trenutno se izvajajo dela na sklopih 1, 2, 4 in 6.

Vse prebivalke in prebivalce, ter ostale goste mesta Zreče prosimo za razumevanje in potrpljenje, predvsem zaradi občasnih popolnih ali delnih zapor cest, hrupa in praha ob izvajanju vseh del.

Več o trenutnih aktivnostih lahko preberete v priloženi informaciji.

 

 

vir: zrece.si