OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Tretja redna seja Občinskega sveta Občine Šoštanj, Savinjska regija

Na tretji redni seji so občinski svetniki Občine Šoštanj, Savinjska regija, vse točke sprejeli soglasno. Med njimi tudi prvi rebalans proračuna za leto 2023. Kot je pojasnil župan Boris Goličnik, je Občina načrtovala rebalans za mesec maj, vendar je potrebno zaradi težav Komunalnega podjetja Velenje naknadno vplačilo kapitala s strani ustanoviteljic. Razloge je pojasnil direktor KP Velenje mag. Gašper Škarja. Dejal je, da so pričakovali težave zaradi ne uveljavljanja polne cene toplotne energije. Sicer so upali na spremembe, predvsem pri črpanju sredstev podnebnega sklada oz. možnosti dodelitve brezplačnih kuponov za emisije CO2, vendar zaradi evropskih predpisov pri tem niso bili uspešni. Z rebalansom je Občina Šoštanj tudi povišala sredstva za izvajanja koncesije za ceste, in sicer zaradi podražitve materiala in energentov. Po potrditvi rebalansa pa so izpolnjeni pogoji, da lahko Občina sklene pogodbo z izvajalcem dolgoročne strategije razvoja Občine Šoštanj, ki bo izdelana še letos.

V nadaljevanju so svetniki potrdili OPPN, s katerim na območju Termoelektrarne Šoštanj omogočijo vzpostavitev pogojev za umestitev polnilnice vodika za oskrbo električnih vozil na gorivne celice s pogonom na stisnjen vodik.

Povišali so vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča skladno z rastjo življenjskih stroškov – 10,8 % in oblikovali izhodiščne najemnine oz. zakupnine za nepremičnine v občinski lasti.

Dr. Franc Žerdin je predstavil delo Odbora za civilni nadzor nad rezultati in posledicami sosežiga uvoženih premogov. Med drugim je povedal, da so do sedaj pripeljali 110.000 ton indonezijskega premoga v TEŠ in da ga bodo 75.000 ton pripeljali še v aprilu, s čimer bo izpolnjen celotni pogodbeni nakup za leto 2023. Dejal je, da v Premogovniku Velenje ne pričakujejo, da bi še potrebovali uvoženi premog.

Svetniki so se ob koncu seje seznanili z vsebino in potekom štirih aktualnih projektov Občine, in sicer izgradnjo kolesarske steze, izgradnjo garažne hiše, načrtovanih blokov v Metlečah in prenove Kajuhovega doma.

Izgradnjo državne kolesarske povezave je predstavil Simon Usar, višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor. Od Športnega igrišča Tresimir se bo nadaljevala ob železnici, mimo kavarne, ob rokometnem igrišču in ponovno ob železnici do šole (na tem delu je že narejen oporni zid) ter naprej do Tovarniške poti, kjer se bo navezala na obstoječo cesto in nato do mosta, kjer bo ob obstoječem zgrajen nov most, namenjen kolesarjem. Steza nato dvakrat prečka glavno cesto proti Topolšici – prvi na obstoječem prehodu za pešce proti stadionu in drugič pri Kmetijski zadrugi, kjer se zgradi nov del in nato naveže na obstoječo pot proti Pohrastniku. 

Ostale tri projekte je predstavil arhitekt Matic Lašič. Garažna hiša se že gradi, v njej bo prostora za 115 parkirnih mest v dveh etažah in na povozni strehi. izvedla se bo tudi predpriprava za izgradnjo električnih polnilnic.

V blokih, ki so načrtovani v Metlečah, je predvidenih 27 stanovanj. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Prenova Kajuhovega doma je zasnovana kot butični tematski hotel s poudarkom na počastitvi spomina na Karla Destovnika Kajuha. Župan je poudaril, da se bodo o obeh projektih v prihodnje še veliko pogovarjali. 

Svetniki so imeli kar nekaj vprašanj in pobud, župan jih je bil vesel in obljubil, da bo Občina, kar se bo dalo, tudi upoštevala.

 

 

vir: sostanj.si