SLOVENIJA

Izplačilo minimalne plače – inšpektorat v poostren nadzor!

Izplačilo minimalne plače bi moralo slediti januarskemu zvišanju minimalne plače. A po nekaterih informacijah se nekateri delodajalci izogibajo zvišanju minimalne plače. Ministrstvo za delo napoveduje poostren nadzor inšpektorata za delo.

Na ministrstvu pozivajo, da zaposleni preverijo plačilne liste

Po nekaterih informacijah se nekateri delodajalci izogibajo višjemu izplačilu plač delavcem, ki bi moralo slediti zvišanju minimalne plače januarja. Z ministrstva za delo pozivajo zaposlene, naj preverijo svoje plačilne liste. Ob tem so še opozorili, da je izplačilo minimalne plače vezano na opravljanje dela za polni delovni čas.

Iz minimalne plače morajo biti izločeni vsi dodatki!

Spomnimo, minimalna plača v 2023 znaša 1203,36 evra bruto (za delo s polnim delovnim časom). V Zakonu o minimalni plači (ZMinP) je določeno, da morajo biti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami (na primer dodatek za delo v nedeljododatek za delo na praznikdodatek za nočno delo ipd.), del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, izločeni iz minimalne plače. Ko gre za izplačilo minimalne plače je potrebno poudariti tudi to, da v minimalno plačo ni dovoljeno vštevati povračil stroškov, ki jih mora delodajalec izplačati delavcu. To so povračilo stroškov za prehrano med delom (malica), prevoz na delo in z dela ter stroški na službenem potovanju (dnevnice). Prav tako se v minimalno plačo ne vštevajo drugi prejemki iz delovnega razmerja. To so na primer regres za letni dopust, jubilejne nagradeodpravnine ipd. Če imate glede obračuna plače kakšne dileme, se lahko obrnete na naše pravnedavčne in računovodske svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali data@data.si.

Izplačilo minimalne plače, če je osnovna plača nižja od minimalne

Kakšno je izplačilo minimalne plače, v kolikor je osnovna plača nižja od zakonsko določene minimalne plače? Osnovna plača delavca je lahko nižja od minimalne plače. A v takšnem primeru mora delodajalec delavcu pri obračunu doplačati razliko oz. dodatek do minimalne plače. Nato pa so zraven prišteti še vsi dodatki ter poslovna in delovna uspešnost. Višine posameznih dodatkov so sicer določene v kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo posameznega delodajalca. Lahko so določene v nominalnih zneskih ali pa v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oz. ustrezne urne postavke.

Inšpektorat v poostren nadzor!

Inšpektorat RS za delo bo opravljal nadzor na podlagi prijav kot tudi pri naključno izbranih delodajalcih. Na ta način želijo doseči, da delodajalci v celoti izpolnjujejo obveznosti ter ne kršijo temeljnih pravic delavcev. Med njimi je tudi izplačilo minimalne plače. Inšpektorji bodo posebej pozorni na elemente minimalne plače oz. na to, ali so dodatki izvzeti iz minimalne plače, kot je to zakonsko določeno.

 

vir: data.si