Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019, Savinjska regija

Občina Šmartno ob Paki, Savinjska regija, podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do vključno srede, 13.2.2019.

Amandmaji se lahko podajo pisno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali po elektronski pošti  obcina.smartno@siol.net.

Občinska uprava

odlok PP 2019

predlog proračun 2019

obrazložitve PP 2019

NRP z obrazložitvami

načrt premoženja in kadrovski načrt 2019

VIR:SMARTNOOBPAKI.SI