Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina, Savinjska regija - savinjska.info

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina, Savinjska regija

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina, Savinjska regija, za leto 2019 poteka do dne 11.2.2019.

Na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam

S k l e p

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 2. redni seji dne 23.1.2019 sprejel sklep o sprejemu predloga Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2019 v 1. obravnavi.

Predlog splošnega akta je v javni razpravi do dne 11.2.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Zainteresirana javnost lahko do dne 11.2.2019 vpogleda v predlog proračuna ter poda pripombe in predloge, pisno ali na zapisnik.


Povezava:

mag. Branko Kidrič

ŽUPAN

VIR:ROGASKA-SLATINA.SI